Νάξος - ΕΑΣ Νάξου: "Κοιτάζει" νέες ποικιλίες προς ένταξη στην ΠΓΕ πατάτα Νάξου

Η ΕΑΣ Νάξου συνεχίζει να επεκτείνει τις δράσεις της και την προσπάθειά της να βελτιώσει την εικόνα της και προς όφελος των αγροτών... Αυτός είναι και ο λόγος που κατέθεσε αίτημα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη για διεύρυνση της ποικιλιακής βάσης στην ΠΓΕ "πατάτα Νάξου".... Μέχρι στιγμής, οι καλλιεργούμενες ποικιλίες πατάτας στην γεωγραφική περιοχή της Νάξου είναι οι Liseta, Spunta, Marfona, Vivaldi και Alaska. Η τροποποίηση αφορά στην προσθήκη επιπλέον ποικιλιών και συγκεκριμένα των El Beida, Farida, Noha και Burren.

Μέχρι και τις 12/9/2019 έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση επί της τροποποιήσεως τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική Επικράτεια και οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Καλά παραγωγικά και κυρίως ποιοτικά χαρακτηριστικά, παρουσιάζουν οι νέες ποικιλίες, καθώς προσφέρουν παραγωγή με μεγάλη διατηρησιμότητα, μικρότερη φύρα, μεγαλύτερο ποσοστό εμπορεύσιμων κονδύλων πατάτας, πρωιμότητα παραγωγής και ανθεκτικότητα σε ασθένειες,  σε ίδιο ή ανώτερο επίπεδο σε σύγκριση με τις ποικιλίες που περιλαμβάνονται ήδη στις προδιαγραφές παραγωγής.

Οι λόγοι διεύρυνσης της ποικιλιακής βάσης είναι:

(α) η μεταβολή του κλίματος (μείωση του ύψους των βροχοπτώσεων),

(β) οι αλλαγές που παρατηρούνται στην ζήτηση των καταναλωτών, και

(γ) η καλύτερη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών (κοινωνική αειφορία), λόγω αυξημένης απόδοσης συγκεκριμένων νέων ποικιλιών πατάτας σε εμπορεύσιμους κονδύλους πατάτας.

Ουσιαστικά τι ζητάει; την τροποποίηση των προδιαγραφών με βάση τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται εξαιτίας των τριών λόγων που αναφέραμε νωρίτερα... 

Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα agronews.gr 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News