Νάξος - Κόρωνος & Γαλήνη: 114.000 ευρώ θα λάβουν οι κάτοικοι για το τέλος ΑΠΕ

Χρήματα... Τυχεροί όσοι ζουν κοντά σε Ανεμογεννήτριες και Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας... Ο λόγος; Μα πολύ απλά αναμένεται να πάρουν χρήματα ως ... αντάλλαγμα. Και βέβαια στις Κυκλάδες έχουμε δέκα κοινότητες που θα λάβουν χρήματα για την πενταετία 2015 - 2019.... Ποιες είναι αυτές οι κοινότητες; Στην Ανδρο η κοινότητα Μακροταντάλου (11.176 ευρώ), στην Ιο (19.279 ευρώ), στην Μήλο (29.844 ευρώ), στην Σίφνο (Αρτεμώνας 1.577 ευρώ), στην Μύκονο (Ανω Μερά 19.845 ευρώ), στη Νάξο έχουμε Κόρωνος (104.165 ευρώ) και Γαλήνη (9.804 ευρώ), στην Πάρο (43.198 ευρώ), στην Σύρο (Ανω Σύρο 21.762 ευρώ) και Τήνος (περιοχή Κάμπος 5.601 ευρώ)... Α είνα και κάτι ψιλά σε κάθε κοινότητα.

Οπότε έχουμε ένα συνολικό ποσό της τάξης των 266.262 ευρώ και κάτι ψιλά... Πότε θα πληρωθούν; Θα δούμε... το σίγουρο είναι ότι έως αρχές Σεπτεμβρίου μπορούν να γίνουν ενστάσεις για όσους δεν είναι εντός των καταλόγων... Κι αυτό γιατί μιλάμε για  οικιακούς καταναλωτές των Κοινοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί Σταθμοί.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση μέσω της ιστοσελίδας airetos.gr αναφέρει:

Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 3154/31.7.2020 αφορά 404 Κοινότητες ανά την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, με αυτήν δημοσιεύθηκε ο Πίνακας επιμερισμού των ποσών που παρακρατήθηκαν από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. - και για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. - για την χρονική περίοδο από 1.1.2015 έως και 31.12.2019 και τα οποία πρόκειται να αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές των Κοινοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί Σταθμοί.

 

Δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων αυτών των Κοινοτήτων, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης σε ΦΕΚ.

 

Σχετική Ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας επισημαίνει ότι ενστάσεις κατά της Απόφασης δύναται να υποβληθούν ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων, έως και 3.9.2020. Οι ενστάσεις υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], με την ένδειξη «Ένσταση κατά του Πίνακα Επιμερισμού του Ειδικού Τέλους υπέρ οικιακών καταναλωτών». Οι ενστάσεις θα εξετασθούν από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην περ.i) της παρ.Α.3 του άρθρου 25 του ν.3468/2006 και στην ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.5.2019 ΚΥΑ, ως ισχύουν. 

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, απόσπασμα της Απόφασης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις σταθμών του Πίνακα Επιμερισμού, για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις, κοινοποιείται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και στους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.  Η διαδικασία επιμερισμού και απόδοσης των ποσών του ειδικού τέλους στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.4 της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.5.2019 ΚΥΑ, ως ισχύει.  Το επιμεριζόμενο ποσό θα πιστωθεί στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων του Πίνακα Επιμερισμού κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης στο Φ.Ε.Κ., δηλαδή στις 31.7.2020.

Στο τέλος του άρθρου υπάρχει και ο σχετικός πίνακας με τις κοινότητες και τα ποσά που έχουν λαμβάνει σε όλη την Ελλάδα

Συνημμένα Αρχεία: 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News