Νάξος & Μικρές Κυκλάδες - Covid 19: Απαλλαγή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Νάξος - Εστίαση

Το κάνει και ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.. Το είδαμε σε αρκετούς δήμους και ήταν αίτημα των επιχειρηματιών για βοήθεια και από το Δήμο μέσω της μείωσης ή απαλλαγής στα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων. Ειδικά μάλιστα από τη στιγμή που η Κυβέρνηση είχε ανοίξει το ταμείο της και έδινε χρήματα στους Δήμους για να καλύψουν την μείωση εσόδων όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας... Και λίγο πριν το τέλος του Μαϊου, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  ενημερώνει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του, ότι προκειμένου να υλοποιηθεί η υπ’ αριθμ. 18/2021 Α.Δ.Σ.

«Απαλλαγή επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργία τους και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η διακοπή, από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, λόγω αποτροπής της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 68/20-03-2020 Π.Ν.Π., άρθρο 37 παράγραφος 8», οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dt.govapp.gr (για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτούνται κωδικοί TaxisNet).

Διευκρινίσεις

1. Στο πεδίο «Λοιπά αρχεία» θα πρέπει να επισυναφθεί απαραίτητα συμπληρωμένη η Υπεύθυνη Δήλωση (link με έντυπο υπ. δήλωσης)

2. Με την αίτηση κατατίθενται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 # Ε3 2019 η Μ2/Μ3 για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις.
 # Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που παρέμειναν κλειστές.
 #  Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος,(όλες οι σελίδες)
 # Πρόσφατο Ε9 για ιδιόκτητα ακίνητα στα οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
 # Πρόσφατο μισθωτήριο για μισθωμένα ακίνητα της επιχείρησης
 #  Άδεια λειτουργίας επιχείρησης
 #  Άδεια κοινόχρηστου χώρου
 # Αποδεικτικά για το χρόνο διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης – έντυπο δήλωσης αναστολής που υποβλήθηκε στο πρόγραμμα Εργάνη, από το οποίο προκύπτουν οι ΚΑΔ της επιχείρησης και τεκμαίρεται η ολοσχερής διακοπή της λειτουργίας της.

3. Η αίτηση θα αφορά σε όλα τα διαστήματα διακοπής λειτουργίας των επιχειρήσεων

4. Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνες, ταχυφαγεία, καφετέριες κ.α.) οι οποίες συνέχισαν τη λειτουργία τους παρέχοντας τις υπηρεσίες τους, με παράδοση κατ’ οίκον εξαιρούνται από την ανωτέρω απαλλαγή.

5. Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν κατατεθεί όλα ανεξαιρέτως τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν επεξεργάζονται και απορρίπτονται..

6. Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων: 31.05.2021

Πληροφορίες
Τηλέφωνα: 2285360121, 2285360186
E-mail: esoda@naxos.gov.gr

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News