Νάξος & Μικρές Κυκλάδες: Κάλεσμα για αίτηση χρήσης παραλίας και αιγιαλού

Κάλλιο αργά παρά ποτέ... και ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προχωρεί σήμερα σε ανακοίνωση όσον αφορά τους δικαιούχους ή όσους επιθυμούν να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά ώστε να μπορέσουν να υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας στο χώρο ευθύνης του Δήμου...  Το ευχάριστο της υπόθεσης; Ας είναι καλά η πανδημία και η γραφειοκρατία αποτελεί παρελθόν μετά την σχετική ΚΥΑ (Εσωτερικών - Περιβάλλοντος και Οικονομικών) για την απλούστευση της διαδικασίας... Και το μόνο που χρειάζεται ουσιαστικά είναι η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών... .

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αναφέρει: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47458ΕΞ2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1864/15-05-2020 ΤΕΥΧΟΣ Β) με θέμα: «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», ο Δήμος μας στη χωρική του αρμοδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 17 της ανωτέρω ΚΥΑ, αποκλειστικά για το έτος 2020, λόγω πανδημίας, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως και 15/07/2020.

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και νερό

Αυτά είναι τα δικαιολογητικά 

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι ιδιοκτήτες όμοροι του αιγιαλού (απευθείας παραχώρησης) επιχειρήσεων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping), κέντρων αναψυχής, ναυταθλητικών σωματείων αναγνωρισμένων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και επιχειρήσεων θαλασσίων μέσων αναψυχής, να υποβάλλουν αίτηση στον Δήμο μας, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, που θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Φορολογική ενημερότητα των τελευταίων 30 ημερών

β) Άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση,

γ)‘Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει,

δ) Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον οικείο Δήμο και

ε) Μισθωτήριο της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., εφόσον παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν καταπατήσεις ή αυθαίρετη χρήση αιγιαλού και παραλίας θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου μας στα τηλ.:2285-3-60121 και 2285-3-60186.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News