Νάξος: Θέλεις άδεια κοινόχρηστου χώρου; Ενημερώσου

Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι γίνεται με καθυστέρηση από τη στιγμή που ολοκληρώνεται το πρώτο τρίμηνο του 2018…. Αλλά ζούμε σε έναν τουριστικό προορισμό όπου η εποχικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία του κι έτσι δεν υπάρχει λόγος …ανησυχίας. Και ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προχώρησε σε ενημέρωση όσον αφορά επιχειρηματίες που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου για την τρέχουσα περίοδο… αι τι τους  λέει;

«Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει τους επιχειρηματίες που προτίθενται να κάνουν χρήση κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2018, να προσέλθουν στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου μας προκειμένου να καταθέσουν αίτηση, για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου, οπωσδήποτε ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

Σε αντίθετη περίπτωση, σας καταστούμε σαφές ότι ο Δήμος διατηρεί πάντα το δικαίωμα να εφαρμόσει το άρθρο 55 του Ν.4483/2017 περί «Αυθαίρετης κατάληψης και προσωρινής αφαίρεσης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου». Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι η διαδικασία για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/1980 και τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις και το άρθρο 2 της Απόφασης Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.

52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β).

Και καταλήγει «Για οποιαδήποτε πληροφορία - διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας»