Οικονομική ενίσχυση για τους …ορεινούς

Ελλάς το μεγαλείο σου… Πριν από μερικούς μήνες γράφαμε ότι «με ένα χρόνο καθυστέρηση θα λάβουν στις αρχές του 2014 οι δικαιούχοι το επίδομα μειονεκτικών περιοχών, επειδή στην κυβέρνηση υπέγραψαν μόλις στις 9.12.2013 την Κοινή Υπουργική Απόφαση για να εκταμιευτούν τα 10.200.000 ευρώ της επιδότησης (!!!)  Καθώς όμως με την απόφαση αυτή οι διαδικασίες και απαιτείται να υποβληθούν μια σειρά δικαιολογητικών από τους δικαιούχους, η καταβολή του ειδικού επιδόματος του 2012 δεν πρέπει να αναμένεται για τους περισσότερους πριν από τις αρχές Ιανουαρίου του 2014, αφού απομένουν ελάχιστες εργάσιμες μέρες για να προλάβουν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τα χαρτιά τους. Το επίδομα θα δοθεί σε φτωχές οικογένειες που ζουν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, εφόσον το εισόδημά τους ανέρχεται έως τις 4.700€ ετησίως. Φτάνει στα 600 ευρώ για όσους είχαν ετήσιο εισόδημα έως 3.000 ευρώ ή στα 300€ για εισοδήματα από 3.000 ευρώ έως 4.700 ευρώ ετησίως. Κανονικά το επίδομα χορηγείται εφάπαξ μετά την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και αφορά μόνο σε όσους έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2 έτη διαμονής επί στις περιοχές αυτές».

Το …πέρυσι είναι πέρυσι, αλλά φέτος φαίνεται ότι τρέχουμε πιο γρήγορα. Κι έτσι ξεκίνησε εδώ και μερικές ημέρες η σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης, έτους 2014, οικογενειών που κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Και βέβαια από την σχετική λίστα δεν λείπουν και τα νησιά των Κυκλάδων και Δωδεκανήσων και βέβαια η Νάξος… Ποιες είναι οι κοινότητες στις Κυκλάδες; Με βάση την Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 1985 οι κοινότητες που έχουν χαρακτηριστεί ως ορεινές η μειονεκτικές περιοχές στις Κυκλάδες είναι:

Αμοργός: Αρκεσίνης, Βρούτση, Θολαρίων, Καταπόλων

Μικρές Κυκλάδες: Δονούσας, Ηρακλειάς, Κουφονήσια,

Θηρασία.

Ιου

Κέα: Δρυοπίδος, Ιουλίδος (Κέας), Κορησσίας

Κύθνου

Σερίφου

Μήλου: Αδάμαντος, Άνω Μεριάς, Απολλωνίας, Αρτεμώνος, Πέραν Τριοβασάλου,  Τρυπητής

Κιμώλου

Σίκινου

Φολεγάνδρου

Νάξου: Απειράθου, Γαλήνης, Δανακού, Εγγαρών, Κεραμωτής, Κινιδάρου, Κορωνίδος, Κορώνου, Μελάνων, Μέσης, Μονής, Σκαδού, Φιλωτίου

Πάρου: Λευκών

Αντιπάρου

Σύρου: Βάρης, Γαλησσά, Μάννα, Πάγου, Ποσειδωνίας, Φοίνικος, Χρούσων

Μυκόνου: Ανω Μεράς

Τήνου: Αγάπης, Δύο Χωρίων, Ιστερνίων, Καλλονής, Κάμπου, Καρδιανής, Κτικάδου, Κώμης, Πανόρμου, Στενής, Τριαντάρου και Φαλατάδου

Ποιοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος… φτώχειας ή πιο ευγενικά της εισοδηματικής ενίσχυσης;

Ως «οικογένεια» θεωρούνται:

Οι σύζυγοι (ζεύγος σε νόμιμο γάμο) άνευ τέκνων.

Οι σύζυγοι με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο – αρχηγό της οικογένειας.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες που αποτελούνται συγκεκριμένα από:

α) Πατέρα άγαμο, χήρο ή διαζευγμένο και τα τέκνα του (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τον βαρύνουν φορολογικά,

β) Μητέρα άγαμη, χήρα ή διαζευγμένη και τα τέκνα της (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και την βαρύνουν φορολογικά.

Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια 

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες (με τον όρο που προσδιορίζεται παραπάνω), Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.

Κατά τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των προαναφερόμενων εισοδημάτων όλων των μελών της οικογένειας, όπως αναγράφεται στο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του οικονομικού έτους 2014. Σε περίπτωση ύπαρξης τεκμαρτού εισοδήματος, διενεργείται σύγκριση πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος και λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο εξ αυτών.

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

Α) Σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και

Β) Σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).

Δικαιολογητικά

Αίτηση, στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ.

Βεβαίωση του Δημάρχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του αιτούντος σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.

Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2014 ή έντυπο Ε1, αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια.

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, στην οποία να φαίνεται ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με τη μορφή ΙΒΑΝ.

Τρόπος υποβολής αίτησης

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω των Κ.Ε.Π. ή αποστέλλονται απευθείας από τον αιτούντα στην αρμόδια Υπηρεσία (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου-/Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού/Τμήμα Διοίκησης Ν. Κυκλάδων-Επτανήσου 35, Τ.Κ. 84100 Ερμούπολη).

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται περαιτέρω:

Στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. του Δήμου.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.apdaigaiou.gov.gr./Ανακοινώσεις & Πληροφορίες προς Πολίτες/Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών 2014.