Πάνω από 920 κατασχέσεις την ημέρα για χρέη προς το Δημόσιο τον Απρίλιο

Πάνω από 920 κατασχέσεις την ημέρα σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία οφειλετών του Δημοσίου επέβαλλαν οι Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα και η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης τον περασμένο Απρίλιο στην προσπάθειά τους να εισπράξουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τον Απρίλιο οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου επέβαλαν συνολικά 16.646 αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, δηλαδή κατασχέσεις καταθέσεων, μισθών, συντάξεων, λοιπών εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων κ.λπ.), σε βάρος ισαρίθμων φυσικών και νομικών προσώπων που δεν είχαν καταβάλει εμπρόθεσμα οφειλές τους προς το Δημόσιο. Δηλαδή σε κάθε εργάσιμη ημέρα του φετινού Απριλίου επιβάλλονταν κατά μέσο όρο 925 κατασχέσεις!

Συνολικά, οι φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) σε βάρος των οποίων έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ανέρχονταν σε 906.101 στο τέλος Απριλίου του τρέχοντος έτους, έναντι 839.056 στο τέλος του 2016 και 889.455 στο τέλος Μαρτίου 2017. Δηλαδή στο πρώτο τετράμηνο - από την 1η-1-2017 μέχρι το τέλος Απριλίου - του τρέχοντος έτους είχαν επιβληθεί συνολικά 67.045 κατασχέσεις σε βάρος ισαρίθμων οφειλετών, ενώ μόνο τον Απρίλιο οι κατασχέσεις ανήλθαν σε 16.646, όπως προαναφέραμε.

Πάντως, το αποτέλεσμα της αυστηροποίησης και της εντατικοποίησης των ρυθμών επιβολής αναγκαστικών μέτρων είσπραξης δεν φαίνεται να είναι και τόσο θετικό για τα δημόσια ταμεία καθώς το ύψος των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους εκτινάχθηκε στα 4,031 δισ. ευρώ,. Συγκεκριμένα, τον μεν Ιανουάριο έμειναν απλήρωτα συνολικά 1,63 δισ. ευρώ χρέη προς τις Δ.Ο.Υ., τον Φεβρουάριο δεν πληρώθηκαν εμπρόθεσμα άλλα 989 εκατ. ευρώ, τον Μάρτιο τα "φέσια" στην Εφορία έφθασαν τα 658 εκατ. ευρώ και τον Απρίλιο προστέθηκαν άλλα 754 εκατ. ευρώ νέα απλήρωτα χρέη, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (παλαιών και νέων) να αγγίζει πλέον τα 95 δισ. ευρώ ή το 55% του ΑΕΠ χωρίς να συνυπολογίζονται τα χρέη προς τα Τελωνεία, τα οποία δεν αποτυπώνονται στα συγκεκριμένα στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε.

Ειδικότερα, το συνολικό ύψος των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα μέχρι το τέλος του 2016 είχε διαμορφωθεί σε 90,755 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου 2017. Μαζί με τα νέα χρέη ύψους 4,031 δισ. ευρώ που βεβαιώθηκαν στο πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους, το συνολικό ύψος των απλήρωτων οφειλών προς τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα έφθασε τα 94,786 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου, έναντι 94,3 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους.

Τα στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. δείχνουν επίσης ότι ο αριθμός των φυσικών και των νομικών προσώπων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα ανερχόταν σε 3.940.756 στο τέλος Απριλίου 2017.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News