Πάρος - Αεροδρόμιο: Εκτός ... η ΕΚΤΕΡ, εντός η ΙΝΤΡΑΛΟΤ

Αεροδρόμιο Πάρου

 

Αλλαγή μειοδότη είχαμε στον διαγωνισμό για την νέα μεγάλη αναβάθμιση του αεροδρομίου Πάρου. Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η αρχική μειοδότρια ΕΚΤΕΡ  αποκλείστηκε καθώς όπως αναφέρεται “τα παρεχόμενα στην αιτιολόγηση στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο του κόστους που προτείνεται, όπως άλλωστε γνωμοδότησε ομόφωνα η Επιτροπή Διαγωνισμού”.

Παράλληλα εκτός διαγωνισμού έμεινε και η Ένωση Οικονομικών Φορέων «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε. – ΕΛΙΚΑ AΤEΕ – Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς δεν ανανέωσε την οικονομική της προσφορά και την εγγυητική συμμετοχής.

Νέα μειοδότρια στον διαγωνισμό γίνεται η ΙΝΤΡΑΚΑΤ, τρίτη κατά σειρά με ποσοστό έκπτωσης 10,54%.  Η δημοπράτηση του έργου αλλά και η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιήθηκε  στις 5 Ιουλίου 2021. Αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στα έργα εμπεριέχεται μεταξύ άλλων και νέος Πύργος Ελέγχου.

Η δημοπράτηση αφορά στο έργο ανάπτυξης νέων και βελτίωσης υφιστάμενων υποδομών του νέου αεροδρομίου Πάρου. To αεροδρόμιο του κυκλαδίτικου νησιού έχει παρουσιάσει εντυπωσιακή πορεία (μέχρι την πανδημία) και παρότι είχε γίνει εργολαβία αναβάθμισης αλλά και κάποιες κτιριακές εργασίες, κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω αναβάθμιση του για να ικανοποιήσει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 46,2 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 37,26 εκατ. ευρώ). Η διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 30 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης κατασκευής. Ουσιαστικά το έργο εφόσον ξεκινήσει μέχρι το τέλος του έτους, τότε μπορεί να ολοκληρωθεί την καλοκαιρινή περίοδο του 2025.

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο μετά από την ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών του νέου αεροδρομίου Πάρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014 – 2020». Το έργο χρηματοδοτείται και από τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε.

Τι θα κατασκευαστεί

Κατασκευή νέου κτιρίου αεροσταθμού μετά του απαιτούμενου εξοπλισμού (σύστημα διαχείρισης αποσκευών, σύστημα οπτικών αγγελιών πτήσεων, σύστημα CUTE, λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός κ.λπ.), φυλάκιο ασφαλείας, μόνιμη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

Επίσης, επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών κατά 90μ προς νότο και κατά 50μ. προς βορρά, έτσι ώστε το δάπεδο να αποκτήσει διαστάσεις 340μ*130μ από 200μ*130μ σήμερα, υδραυλικά έργα αποστράγγισης και Η/Μ εγκαταστάσεις (φωτοσήμανση κ.λπ.), επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης – απογείωσης από 1.400μ σε 1.799μ, διαμόρφωση ζωνών ασφαλείας και ζωνών RESA, εργασίες διαγράμμισης, σήμανσης και ασφάλισης.

Τέλος, προβλέπεται κατασκευή νέου πύργου ελέγχου (Π.Ε.Α.) επιφάνειας 159τ.μ. σε επαφή με το νέο κτίριο αεροσταθμού, μεταφορά υποδομών από τον υφιστάμενο στον νέο, μεταφορά σταθμού φωτοσήμανσης στο νέο κτίριο, αποξήλωση καμπίνας παλαιού πύργου ελέγχου και κατασκευή πυροσβεστικού σταθμού 563 τ.μ.. 

Με πληροφορίες από τη σελίδα ypodomes.com

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News