Πάρος: "Καθάρισε" με τα οικονομικά βάρη (δάνεια) του παρελθόντος

"Η προεξόφληση του συνόλου των οφειλών του Δήμου Πάρου, εξοικονομεί χρήματα που θα διατεθούν στο νησί και τους πολίτες. Βεβαίως, η εξέλιξη αυτή δε θα ήταν δυνατή εάν τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν μπει οι βάσεις της οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου μας, και δεν είχαμε δουλέψει όλοι συστηματικά και μεθοδικά για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων μας, τη βέλτιστη αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δήμου". Τάδε έφη Μάρκος Κωβαίος... Δήμαρχος Πάρου και με αφορμή την προεξόφληση όλων των δανείων του παρελθόντος από το Δήμο Πάρου κάτι που σημαίνει ότι ο Δήμος έχει απαλλαγεί από βάρη σχεδόν 830.000 ευρώ και που είχαν ξεκινήσει ακόμη και από τον περασμένο αιώνα (!!!) Και όπως είναι λογικό, ετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα ... 

Ας δούμε τι αναφέρει το σχετικό δελτίο ενημέρωσης " Βασική μέριμνα της σημερινής δημοτικής αρχής από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε ήταν η εξόφληση όλων των δανείων του Δήμου Πάρου. Σύμφωνα με το υπ’αρ. 163330/17-12-2014 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, τα δανειστικά συμβόλαια των χορηγηθέντων δανείων στον Δήμο Πάρου που ήταν ενεργά αφορούσαν τα εξής:

1) Δάνειο ποσού 77.769,63 €  που αφορούσε αγορά ακινήτου για την στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου στη Νάουσα, επί Δημαρχίας Κ. Αργουζή και με την υπ’αρ. 84/1996 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

2)  Δάνειο ποσού 17.608,22  € που αφορούσε αγορά οικοπέδου στην πρώην Κοινότητα Αγκαιριάς, επί Προεδρίας Γεώργιου Λουκή, και

3) Δάνειο ποσού  733.675,72 €  που αφορούσε την αγορά οικοπέδου με το επ’αυτού κτίσμα για την στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου (σημερινό Δημαρχείο), επί Δημαρχίας Κ. Αργουζή και με την υπ’αρ. 673/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα, εν έτη 2018, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής και τη χρηστή οικονομική διοίκηση των τελευταίων χρόνων ο Δήμος Πάρου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την εξόφληση όλων των παραπάνω δανείων, με έτος αποπληρωμής το 2016 και 2018 για τα δύο πρώτα αντίστοιχα. Ενώ για το τελευταίο δάνειο που το έτος αποπληρωμής ήταν το 2020, προχωρά σε προεξόφλησή του μέχρι το τέλος του 2018, ύψους 118.891,05 € καθώς η άριστη οικονομική κατάσταση του Δήμου σε συνδυασμό με την οικονομική του ρευστότητα, το επιτρέπει.

Επιπλέον, καθώς δεν έχουν χορηγηθεί νέα δάνεια τα τελευταία χρόνια, ο Δήμος Πάρου παραμένει ένας Δήμος οικονομικά εύρωστος και υγιής, χωρίς δανειακές υποχρεώσεις που μπορεί να σχεδιάζει την μελλοντική ανάπτυξη και ευημερία του τόπου, βασιζόμενος στις δικές του δυνάμεις και δυνατότητες.

Ο Δήμαρχος Πάρου Μάρκος Κωβαίος εξέφρασε τη βαθιά του ικανοποίηση για την πορεία των οικονομικών του Δήμου και δήλωσε περήφανος για τη δουλειά που έχει συντελεστεί επί της θητείας του. Σχετικά δήλωσε: « Η προεξόφληση του συνόλου των οφειλών του Δήμου Πάρου, εξοικονομεί χρήματα που θα διατεθούν στο νησί και τους πολίτες. Βεβαίως, η εξέλιξη αυτή δε θα ήταν δυνατή εάν τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν μπει οι βάσεις της οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου μας, και δεν είχαμε δουλέψει όλοι συστηματικά και μεθοδικά για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων μας, τη βέλτιστη αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δήμου.

Επόμενος στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι τα αποτελέσματα αυτής της επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής, να έχουν αντίκρισμα στην κοινωνία, τον απλό πολίτη και τον επιχειρηματία και να συμβάλουν στην αειφορία του τόπου. Αρχίσαμε με την εκπόνηση μεγάλων έργων υποδομών, συνεχίσαμε με την ευρεία μείωση των δημοτικών τελών και θα συνεχίσουμε με έργα, παρεμβάσεις και υπηρεσίες που θα απευθύνονται στους δημότες».