ΠΝΑΙ: Άδεια διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις... Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εξέδωσε δελτίο Ενημέρωσης όπου εξηγεί τους όρους όσονα φορά την έκδοση άδειας διατήρησης των εγκαταστάσεων ανάλογα το χώρο που λειτουργούν... Και εξηγεί τις προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι αιτήσεις με καταλυτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2019... Και όπως τονίζεται μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας διακόπτεται η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων...  

Αναλυτικά, η ανακοίνωση που φέρει την υπογραφή της Δήμητρα Παπανικόλα αναφέρει: 

"Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 940/81279/4-8-2017 (ΦΕΚ 2741 Β΄) και το αριθμ. 4587/2018 ΠΔ (ΦΕΚ 218 Α/24-12-2018), υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης άδειας διατήρησης για τους κατόχους κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός οικισμών ή σε απόσταση μικρότερη από αυτή που ορίζεται στους πίνακες αποστάσεων του παραρτήματος του νόμου 4056/2012 εφόσον πληρούνται τα παρακάτω:

1) είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν στις 12-3-2012, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4056/2012 και

2) διατηρούν τη δυναμικότητα που είχαν κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Οι ενδιαφερόμενοι, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα για έκδοση Άδειας Διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης στις στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, μέχρι τις 30-6-2019.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, διακόπτεται με απόφαση Περιφερειάρχη η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής σταυλισμού. Η διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης είναι όμοια με τη διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης σύμφωνα με το νόμο 4056/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σημειώνεται ότι η άδεια διατήρησης δεν τροποποιείται και δεν μεταβιβάζεται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδ/σου τηλ: 2241364922 (Γεώργιος Μοσχίδης), στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων τηλ: 2281098833 (Παπαγεωργίου Θεόφιλος) και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων".