ΠΝΑΙ: Ανάσες ζωής σε θέματα υποδομών για Κέα, Σίφνο και Σαντορίνη

Πασχαλιάτικος μποναμάς από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στους κατοίκους Κυκλάδων και Δωδεκανήσου μέσω ένταξης πέντε ιδιαίτερα σημαντικών έργων για την βελτίωση ποιότητας ζωής τους… Στην Κω χρηματοδοτεί το έργο "Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου" από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 προϋπολογισμού 16.4 εκ. ευρώ και στην Σύμη, ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος παρέδωσε στον Δήμαρχο του νησιού Λευτέρη Παπακαλοδούκα, την απόφαση ένταξης του έργου "Δίκτυα Αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης" προϋπολογισμού 4,9 εκ. ευρώ στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Συνολικό ποσό επένδυσης στα 21,3 εκατ. ευρώ… Και για να μην μείνουν πίσω οι Κυκλάδες, έχουμε την ανακοίνωση ένταξης έργων υποδομών σε Σίφνο, Σαντορίνη και Κέα στα προγράμματα ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑΑ συνολικού προϋπολογισμού 19,2 εκατ. ευρώ..

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά τις υποδομές στα νησιά Κέα, Σαντορίνη και Σίφνο  αναφέρει τα εξής:

Τρία μεγάλα έργα υποδομής, που αναβαθμίζουν το περιβάλλον, προστατεύουν το οικοσύστημα και βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών της Σίφνου, της Θήρας και της Κέας, συνολικού προϋπολογισμού 19.192.418 ευρώ, εντάσσονται στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 (με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής), με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου.

Πρόκειται για τα έργα “Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου”, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 9.258.575,10 ευρώ, “Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας”, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 3.540.496 ευρώ και “Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας”, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 6.383.670 ευρώ.

Το έργο “Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου”  θα εξυπηρετεί τους οικισμούς  Απολλωνίας, Αρτεμώνα και Κάτω Πεταλίου και τους πολεοδομικούς θύλακες Λιαροκοπίου, Πεταλίου, Αγίου Λουκά, Εξαμπέλων και Καταβατής. Ειδικότερα, αφορά στην εξυπηρέτηση του μόνιμου πληθυσμού 2.585 και 3.155 κατοίκων για την 20ετία και την 40ετία αντίστοιχα και εποχικού πληθυσμού 7.445 και 9.100 για την 20ετία και την 40ετία αντίστοιχα.

Το μήκος του δικτύου αποχέτευσης, σύμφωνα με την οριστική μελέτη, υπολογίζεται σε 23,4 χλμ. Η ΕΕΛ θα είναι δυναμικότητας 7.445 ε.κ.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου έχει οριστεί η 15η Δεκεμβρίου 2017 και αποπεράτωσης η 31η Δεκεμβρίου 2020.

Το έργο “Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας” αφορά στην επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, για την εξυπηρέτηση ισοδύναμου πληθυσμού 20.000 ε.κ. Η υφιστάμενη ΕΕΛ λειτουργεί πλέον της 20ετίας και έχει σήμερα δυναμικότητα 10.000 ε.κ., με συνέπεια να παρουσιάζονται προβλήματα σωστής λειτουργίας κυρίως κατά την θερινή περίοδο, λόγω της συνεχούς αύξησης των παροχών. Το έργο θα καλύψει τις ανάγκες των Φηρών (Φηρά, Ημεροβίγλι και Βουρβούλο) και του Καρτεράδου, που προκύπτουν από την συνεχή τουριστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνεται επίσης και η κατασκευή νέου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου έχει οριστεί η 1η Νοεμβρίου 2017 και αποπεράτωσης η 30η Ιουνίου 2020.

Το έργο “Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας”, αφορά στην κατασκευή των έργων συλλογής μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων των οικισμών Κορησσίας και Βουρκαρίου και σε μεταγενέστερη φάση, τους οικισμούς Ιουλίδας και Μυλοποτάμου, αφού ο συλλεκτήριος αγωγός έχει σχεδιαστεί για να δεχθεί την παροχή αυτών. Επίσης θα κατασκευαστεί μια σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, που θα καλύπτει τις ανάγκες των κυριότερων οικισμών του νησιού της Κέας.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου έχει οριστεί η 15η Δεκεμβρίου 2017 και αποπεράτωσης η 31η Δεκεμβρίου 2020.

Τα έργα στη Σίφνο και στην Κέα θα υλοποιηθούν από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων με τους Δήμους, ενώ το έργο της Θήρας θα υλοποιηθεί από τη ΔΕΥΑ Θήρας».