ΠΝΑΙ - Φιλώτι (Νάξος): Μπήκε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης ο Βρεφονηπιακός σταθμός

Πως το είπε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος; «Η δουλειά, δεν σταματά ποτέ.  Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός στο Φιλώτι Νάξου, το επόμενο έργο που χρηματοδοτείται από τους Ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας μας. Υπογράψαμε την ένταξη του έργου "Βρεφονηπιακός Σταθμός Φιλωτίου Νάξου", που μελέτησε και ωρίμασε ο Δήμος Νάξου, στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό 1.620.000,00 ευρώ».

Και όπως καταλάβατε μιλάμε για ένα από τα πιο σημαντικά έργα της Περιφέρειας Νοτίου  Αιγαίου στη Νάξο και δη τον Βρεφονηπιακό σταθμό που θα είναι στο Φιλώτι και θα μπορεί να φιλοξενήσει 36 νήπια και 10 βρέφη. Ας δούμε τι αναφέρει το σχετικό δελτίο  ενημέρωσης…

«Στο πλαίσιο της αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών στα νησιά της, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», της ανέγερσης σύγχρονου βρεφονηπιακού σταθμού στην Δημοτική Κοινότητα Φιλωτίου, Δήμου Νάξου, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.621.458,72 €.

Το έργο που μελέτησε και “ωρίμασε”  ο Δήμος Νάξου,  αφορά στην κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού, με δυνατότητα φιλοξενίας 36 νηπίων και 10 βρεφών.

Το κτίριο 700 τμ, θα ανεγερθεί σε οικόπεδο εκτός ορίων οικισμού Φιλωτίου, ιδιοκτησίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και θα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, α΄όροφο και περιβάλλοντα χώρο.

Επίσης, στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (έπιπλα και ηλεκτρονικός εξοπλισμός) για την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 01/01/2020 και λήξης η 31/12/2021.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση Βασικών Υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».