ΠΝΑΙ: Η 2η πλουσιότερη περιφέρεια στην Ελλάδα

Αντε για να ξέρουμε τι λέμε… Οι περιφερειακοί λογαριασμοί της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν πως το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα το 2015 ανήλθε στα 16.294 ευρώ. Σημείωσε δηλαδή μείωση 0,7% σε σχέση με το 2014. Το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφεται στην Αττική. Το 2015 ανήλθε σε μέσα επίπεδα στα 22.192 ευρώ, σημειώνοντας πτώση 0,9% έναντι του 2014 (22.389 ευρώ).

Ακολουθεί το Νότιο Αιγαίο με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 18.153 ευρώ (0,6% αυξημένο έναντι του 2014), η Δυτική Μακεδονία με κατά κεφαλή ΑΕΠ 15.642, έναντι 16.320 το 2014 (μείωση 4,2%), τα Ιόνια Νησιά με κατά κεφαλή ΑΕΠ 15.039 ευρώ (0,2% αυξημένο έναντι του 2014), η Στερεά Ελλάδα με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 14.117 ευρώ, η Κρήτη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 13.912 ευρώ, η Πελοπόννησος με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 13.358 ευρώ, το Βόρειο Αιγαίο με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 12.582 ευρώ, η Κεντρική Μακεδονία με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 12.557 ευρώ, η Θεσσαλία με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 12.393 ευρώ, η Δυτική Ελλάδα με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 12.097 ευρώ, η Ήπειρος με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 11.500 ευρώ και τελευταία κατατάσσεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με κατά κεφαλή ΑΕΠ 11.164 ευρώ.

Το 2015 η συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στο σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στα 155,7 δισ. ευρώ, 1,4% μειωμένη σε σχέση με το 2014, όταν και ήταν 155,9 δισ. ευρώ. Όσον αφορά στην συμμετοχή των περιφερειών στην δημιουργία της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Αττική με 47,9% και ακλουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 13,5%.

Την μεγαλύτερη Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Περιφέρεια καταγράφει η Αττικής με 74,5 δισ. ευρώ, ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 20,94 δισ. ευρώ, η Θεσσαλία με 8 δισ. ευρώ, η Κρήτη με 7,76 δισ. ευρώ, η Δυτική Ελλάδα με 7,16 δισ. ευρώ, η Πελοπόννησος με 6,86 δισ. ευρώ,  ηΑνατολική Μακεδονία, Θράκη , με 5,970 δισ. ευρώ, η Δυτική Μακεδονία με Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 3, 801 δισ. ευρώ, η Στερεά Ελλάδα με 6,941 δισ. ευρώ, το Νότιο Αιγαίο με 5,368 δισ. ευρώ, η Ήπειρος με 3,433 δισ. ευρώ, το Βόρειο Αιγαίο με 2,191 δισ. ευρώ και τα Ιόνια Νησιά με 2,744 δισ. ευρώ.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ - ΜΠΕ