ΠΝΑΙ: Μπήκαν υπογραφές για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ηταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Και απλά ήταν θέμα χρόνου να γίνει από τη στιγμή που είχε γίνει αποδεκτή η  εισήγηση του αρμόδιου Αντιπεριφεριεάρχη και Επάρχου Νάξου (Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων) κου Μαργαρίτη σε συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου... Και χθες ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα: Με το ποσό των 540.000 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί τα έργα της συντήρησης και εκσυγχρονισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Για το σκοπό αυτό, υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου και του Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Μανώλη Μαργαρίτη.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την αφορά την ανάληψη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου της αρμοδιότητας για την χρηματοδότηση της συντήρησης και του εκσυγχρονισμού αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Φορέας ανάθεσης και υλοποίησης των έργων είναι ο Δήμος.

Η σύμβαση περιλαμβάνει την χρηματοδότηση των μελετών που έχει συντάξει και θεωρήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Οι προβλεπόμενες αθλητικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση είναι οι εξής:

  • Γήπεδο ποδοσφαίρου 11x11 "Νίκος Βλακός" της Τ.Κ. Χαλκείου

  • Γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 στη θέση Μονή Νάξου

  • Γήπεδο ποδοσφαίρου 11x11 στη θέση Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου

  • Αθλητικό κέντρο στη θέση "Μαυρομοίρες" της Τ.Κ. Απεράθου

  • Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Νάξου

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε €540.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α . Η δαπάνη θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και έχει χρονική διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

Δελτίο Ενημέρωσης