ΠΝΑΙ: Πως θα κινηθούν (ωράριο) τα καταστήματα στην καλοκαιρινή περίοδο

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έλαβε αποφάσεις για το ωράριο των καταστημάτων σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, το οποίο θα ισχύει έως τις 31 Οκτωβρίου.

Α) Για τα Δωδεκάνησα, εκτός της νήσου Κω, αποφασίστηκε η παράταση λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους, για τις ημέρες από Δευτέρα έως και Σάββατο έως τις 24.00 μμ. ενώ για τις Κυριακές, το ωράριο των καταστημάτων, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση οικ. 350/22-12-2017 του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου,  ορίστηκε από τις 8.00 π.μ. έως τις 24.00 μ.μ.

Κως

Για τη νήσο Κω, αποφασίστηκε η παράταση λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους, για τις ημέρες από Δευτέρα έως και Σάββατο,  έως τις 02.00 π.μ. ενώ τις Κυριακές, για τα καταστήματα όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση οικ. 350/22-12-2017 του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, το ωράριο παρατείνεται από τις 8.00 π.μ. έως 02.00 π.μ.

Από τα παραπάνω εξαιρούνται και παραμένουν κλειστά: Tα καταστήματα λιανικού εμπορίου (Υπεραγορές) που εμπίπτουν στην διάταξη του άρθρου 10 παρ.1 του ν. 3377/2005 όπως ισχύει.

Β) Για τις Κυκλάδες, πλην της Σαντορίνης, της Νάξου, της Σίφνου, της Μυκόνου, της Πάρου, της Αντίπαρου και της Μήλου, των οποίων οι αποφάσεις αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια, αποφασίστηκε η παράταση του ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων έως τις 24:00 για τις καθημερινές και το Σάββατο, με εξαίρεση τα καταστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994  το ωράριο των οποίων  καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών για τις καθημερινές αλλά και τις Κυριακές.  Σημειώνεται ότι το πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους κατά τις Κυριακές είναι ενιαίο,  με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990.

Για τα νησιά της Σαντορίνης, της Νάξου και της Σίφνου αποφασίστηκε η παράταση του ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων έως τις 02:00 π.μ., για τις καθημερινές και το Σάββατο, με εξαίρεση αυτών των καταστημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994, το ωράριο των οποίων καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών για τις καθημερινές αλλά και τις Κυριακές.

Για το νησί της Μυκόνου, το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για τις καθημερινές και το Σάββατο παρατείνεται έως τις 1.00 π.μ.

Για την Πάρο, την Αντίπαρο  και τη Μήλο, αποφασίστηκε  η παράταση λειτουργίας του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους μέχρι τις 24:00, από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο.

Αναφορικά  με την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές πλην των ρητά οριζόμενων Κυριακών στο άρθρο 16 του Ν. 4177/2013, ισχύει η υπ. αριθ. οικ. 4363 /28-12-2017 Απόφαση του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, σε συνδυασμό και με την απόφαση Αριθμ. 24561/594/16-05-2011 με θέμα «Κατ’ εξαίρεση λειτουργία καταστημάτων(εμπορικών καταστημάτων, καταστημάτων τροφίμων κ.τ.λ) που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση την Κυριακή και τις ημέρες αργίας στο Νομό Κυκλάδων»

Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, ορίστηκε από τις 11.00 π.μ. έως τις 20.00 μ.μ.

Τέλος, οι υπεραγορές λιανικού εμπορίου των Κυκλάδων εξαιρούνται από την παράταση του ενιαίου πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3377/2005.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News