ΠΝΑΙ - Σαντορίνη: Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την αντιπλημμυρική προστασία (2021 - 23)

Χατζημάρκος, naxospress

Στο πλαίσιο της νέας αντίληψης με την οποία η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιμετωπίζει το κρίσιμηςσημασίας ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας όλων των νησιών της, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, μέσω της σύναψης συμβάσεων τριετούς διάρκειας για τους καθαρισμούς των ρεμάτων,ούτως ώστε να υπάρχουν συνεχώς ενεργές συβάσεις που θα επιτρέπουν την έγκαιρη και αποτελεσματική προληπτική δράση απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα, η Οικονομική Επιτροπήτης Περιφέρειας, η οποία συνεδρίασε χθες, 9 Σεπτεμβρίου με τηλεδιάσκεψη, υπό την προεδρία τουΠεριφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης του έργου«Αντιπλημμυρική προστασία ν. Θήρας 2021 – 2023»,συνολικού προϋπολογισμού 458.893,68 ευρώ (με ΦΠΑ), ώστε να προχωρήσει η σχετική διαδικασίααπό την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας.

Το έργο αφορά στον καθαρισμό τμημάτων των ρεμάτων στο νησί της Θήρας (αρμοδιότητα η οποία περιήλθεστην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), καθώς και στον καθαρισμό των οχετών και φρεατίων, στηναπομάκρυνση φερτών υλικών για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων, στον καθαρισμό των κοιτώνποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση, φερτά υλικά, απορρίμματα κλπ, στην εκθάμνωση εδάφουςκλπ.

Σκοπός των παραπάνω εργασιών είναι η εξασφάλιση της ομαλής ροής των ρεμάτων και η αύξησητης παροχετευτικής τους ικανότητας, γεγονός που θα οδηγήσει σε περιορισμό των πλημμυρικώνφαινομένων. Επιπλέον, για την προστασία του επαρχιακού οδικού δικτύου και την διασφάλιση τηςαπρόσκοπτης παροχέτευσης των ομβρίων, προβλέπονται εργασίες καθαρισμών των τεχνικών τουΕπαρχιακού Οδικού Δικτύου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργουκαλύπτεται από το ΠρόγραμμαΔημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τον κωδικό «Αντιπλημμυρικήπροστασία νησιών Π.Ε. Κυκλάδων».

 

Το Γραφείο Τύπου

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News