ΠΝΑΙ - Σύρος: Προέγκριση σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων