Σαντορίνη - Οία: Έγκριση χρηματοδότησης δύο νέων μονάδων αφαλάτωσης

Σεπτέμβριος του 2018 και όπως γίνεται γνωστό η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας (ΔΕΥΑΔ) προχώρησε στην προμήθεια νέας μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυναμικότητας 400 m3/day της Δημοτικής Κοινότητας Οίας συνολικού προϋπολογισμού τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (440.000 €)  πλέον Φ.Π.Α.  με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάση της σχέσης ποιότητας-τιμής 

Βλέπετε, χρόνο με το χρόνο η κατανάλωση πόσιμου νερού στην Οία ανεβαίνει με εντυπωσιακό ρυθμό κιέφτασε τον Ιούλιο του 2018 στα 2.400 κυβικά νερό σε ημερήσια βάση... Οπότε; αναγκαία η απόκτηση κι άλλων μονάδων αφαλάτωσης..  Αξιοσημείωτο είναι ότι το εργοστάσιο αφαλάτωσης της Οίας, το 2011 παρήγαγε μόλις 1.000 κυβικά ημερησίως. Αμέσως μετά την συνένωση της Κοινότητας Οίας με τον νέο Καλλικρατικό Δήμο Θήρας εγκαταστάθηκε το 2012 μια νέα μονάδα αφαλάτωσης 500 κυβικών ημερησίως. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2016 τέθηκε σε λειτουργία μια επιπλέον μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 900 κυβικών ημερησίως και τον Σεπτέμβριο του 2018 το εργοστάσιο αφαλάτωσης της Οίας μπορούσε και παράγει συνολικά 2.400 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού ημερησίως... που όπως δεν είναι αρκετά... 

Και σήμερα; Οπως διαβάζουμε "  Με μια νέα δυναμική κίνηση η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. διεκδίκησε και πέτυχε την χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ύψους 1.500.000 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή δυο νέων μονάδων αφαλάτωσης συνολικής χωρητικότητας 2000 κυβικών στην Οία.

Εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των καταναλώσεων στην Οία (η οποία την τελευταία εξαετία άγγιξε το 140%) η νέα Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. βρίσκεται σε έναν αγώνα διαρκείας να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες στην περιοχή.

Προχωρά σε συνεχείς αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων της για να διασφαλίσει την επάρκεια του νερού για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες. Η εκτίμηση και ο στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2020 να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των δυο νέων μονάδων".

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News