Σέριφος: "Stop" στην επένδυση για 5αστερο ξενοδοχείο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων  αποφάσισε να γνωμοδοτήσει αρνητικά επί της μελέτης Ειδικής Οικολογικής αξιολόγησης έργου για ξενοδοχείο 5 αστέρων δυναμικότητας 50 κλινών στη θέση Καλό Αμπέλι στη Σέριφο της εταιρείας JIHO Toυριστική Κτηματική Α.Ε.  λόγω έλλειψης δεδομένων, καθώς δεν έχουν καθοριστεί ακόμη οι όροι δόμησης για τις Προστατευόμενες Περιοχές, στο υπό προετοιμασία Προεδρικό Διάταγμα των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης και των Ζωνών Ειδικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τον Φορέα, «οι περιοχές στις οποίες αναπτύσσεται η Μελέτη Έργου είναι η GR4220009 (ΕΖΔ) και η GR4220029 (ΖΕΠ). Στην Προστατευόμενη Περιοχή με κωδικό GR4220009 απαντώνται αρκετοί διαφορετικοί τύποι οικοτόπων, λίγα καταγεγραμμένα ενδημικά φυτά. Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά για την φώκια (Monachus monachus) και το δελφίνι (Delfs delfnus) και κάποια σημαντικά είδη αμφιβίων, ερπετών, ασπόνδυλων.

Ενώ για την Προστατευόμενη Περιοχή με κωδικό GR4220029, χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η αποικία αιγαιογλάρων (Larus audouinii) και θαλασσοκοράκων (Phalacrocorax aristotelis). Έχοντας υπόψη τα δεδομένα και τις πληροφορίες του φακέλου της εξεταζόμενης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, καθώς και την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει την άσκηση αρμοδιοτήτων του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων της εν λόγω Προστατευόμενης Περιοχής, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις της ανωτέρω δραστηριότητας θα επηρεάσουν τη συνοχή και την υπόσταση της προστατευόμενης περιοχής».

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News