Σύρος: Η επόμενη ημέρα των ναυπηγείων του Νεωρίου

Νέα εποχή σηματοδοτεί για τα ναυπηγεία Νεώριου Σύρου, η πρόσφατη αποδοχή από το Πρωτοδικείο Σύρου του σχεδίου εξυγίανσης που κατέθεσε η Onex του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Πάνου Ξενοκώστα. Μεταξύ άλλων προβλέπονται επενδύσεις 30 εκ. ευρώ τα επόμενα 25 χρόνια. Η νέα εταιρεία  «Onex Ναυπηγεία Σύρου» θα καταβάλει στους πρώην εργαζόμενους ΄πλα τα οφειλόμενα εντός 60 εργάσιμων ημερών. Τα βασικά σημεία του σχεδίου εξυγίανσης των Ναυπηγείων Σύρου περιγράφει σε ανακοίνωσή της η Νεώριον Α.Ε. Συμμετοχών.

- Οι νέοι ιδιοκτήτες θα ειφέρουν στην εταιρεία 14,3 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. τα οποία θα αποδοθούν στη νέα εταιρία

- Οι οφειλές προς πρώην εργαζόμενους και βασικούς προμηθευτές θα εξοφληθούν εντός 60 ημερών, με εφάπαξ καταβολή των ποσών

- Από τις οφειλές προς ΕΦΚΑ και Δημόσιο θα διαγραφούν τόκοι, πρόστιμα, προσαυξήσεις κλπ και θα εξοφληθούν τα ποσά των αρχικών οφειλών σε 280 μηνιαίες δόσεις.

- Μέρος των οφειλών προς τις τράπεζες (Alpha Bank και Πειραιώς) θα διαγραφεί και το υπόλοιπο - που θα καλύπτει το κεφάλαιο των δανείων - θα εξοφληθεί σε 30 μηνιαίες δόσεις.

 -Οι υποχρεώσεις προς μη ουσιώδεις προμηθευτές διαγράφονται σε ποσοστό 85,67% και το υπόλοιπο θα εξοφληθεί  σε 24 μηνιαίες δόσεις.

- Η "Onex Ναυπηγεία Σύρου" θα πραγματοποιήσει επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ σε βάθος 20ετίας, για εκσυγχρονισμό των ναυπηγικών εγκαταστάσεων.

Ως προς το επιχειρησιακό μέρος, το σχέδιο διάσωσης-εξυγίανσης προβλέπει πλήρη αξιοποίηση της δυναμικότητας των  ναυπηγείων, επέκταση των δραστηριοτήτων σε υπηρεσίες Mega Yachting, επισκευή και κατασκευή πλατφορμών εξόρυξης πετρελαίου και αερίου, μετατροπή πλοίων σε πλοία πράσινης τεχνολογίας, επισκευής και ναυπήγη εμπορικών πλοίων, κατασκευή και επισκευή  ναυτικών πλατφορμών του ΝΑΤΟ.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται διαγραφή τόκων, προστίμων και ρύθμιση οφειλών σε συνδυασμό με μεταβίβαση assets προς τράπεζες και άλλους πιστωτές. Πρώιμες κρίνονται για την ώρα οι διεργασίες γύρω από την θυγατρική των Ναυπηγείων Ελευσίνας (“Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ").

Οπως ενημερώνει η εταιρεία έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, αλλά οι συζητήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Για το σχέδιο διάσωσης-εξυγίανσης και τις σχετικές εξελίξεις, η εταιρεία "Νεώριον Συμμετοχών" ενημέρωσε το ΧΑ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με επιστολή της προς αντίστοιχη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

 Στην επιστολή αναφέρει:

1) Mε την υπ΄αριθμ. 2/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης, κατ΄ άρθρο 106 δ του Πτωχευτικού Κώδικα,  της θυγατρικής μας εταιρίας “ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ A.Ε.”. Η ανωτέρω απόφαση αποτελεί το ουσιαστικό βήμα για την εξυγίανση του Ναυπηγείου Σύρου, όπως προβλέπεται στο κατατεθέν σχέδιο εξυγίανσης, τα βασικά σημεία του οποίου είναι :

Διαγραφή 100% των τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προς τον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο και αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού σε 280 δόσεις. Διαγραφή μέρους των οφειλών προς τις τράπεζες, επιτόκιο 3,2% και 5% ανάλογα με το πιστωτικό ίδρυμα και εξόφληση του κεφαλαίου σε 30 εξαμηνιαίες δόσεις αλλά και διαγραφή μέρους των οφειλών σε μη ουσιώδεις προμηθευτές.

- Η μεταβίβαση μέρους του ενεργητικού και του παθητικού στην εταιρεία «Onex Ναυπηγεία Σύρου», το επενδυτικό σχέδιο της οποίας, προβλέπει την καταβολή 14,3 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την υλοποίηση επενδύσεων 29,8 εκατ. ευρώ σε βάθος 25ετίας. Περαιτέρω προβλέπεται ότι :

- Στην «Onex Ναυπηγεία Σύρου» θα μεταβιβαστούν ακίνητα καθώς και τα πάσης φύσεως κινητά, μηχανήματακαι γενικά ο εξοπλισμός της επιχείρησης, όπως πλοία και πλωτά μέσα, αλλά και οι διοικητικές άδειες και τα αποθέματα.

Δεν θα μεταβιβαστούν: οι συμβάσεις των πρώην εργαζομένων της υπό εξυγίανση εταιρείας, το πελατολόγιό της, το σήμα της υπό εξυγίανση εταιρείας, απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 2.117.980,79 ευρώ, οι εμπορικές απαιτήσεις και τα ταμειακά διαθέσιμά της. Επίσης προβλέπεται να μεταβιβαστούν:

- Οι υποχρεώσεις προς την Alpha Bank ποσού 2 εκατ. ευρώ (μαζί με τυχόν εξασφαλίσεις) και σε ποσοστό 40,18% των οφειλόμενων υποχρεώσεων.

- Οι υποχρεώσεις προς την Τράπεζα Πειραιώς (μαζί με τυχόν εξασφαλίσεις) και σε ποσοστό 81,59% των οφειλόμενων υποχρεώσεων.

- Οι υποχρεώσεις προς τον ΕΦΚΑ ύψους 20,74 εκατ. ευρώ που θα αποπληρωθούν σε 280 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

-  Οι υποχρεώσεις προς τα Ναυπηγεία Ελευσίνας διαγράφονται σε ποσοστό 100%.

- Η νέα εταιρεία αναλαμβάνει να καταβάλει εφάπαξ τα οφειλόμενα ποσά στους πρώην εργαζομένους.

- Οι υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους 5,7 εκατ. ευρώ, μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία και θα αποπληρωθούν σε 280 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

- Από το σύνολο των υποχρεώσεων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΔΕΚΟ διαγράφεται ποσοστό 85,67% και το υπόλοιπο θα εξοφληθεί σε 24 μηνιαίες δόσεις.

- Οι υποχρεώσεις προς ουσιώδεις προμηθευτές θα εξοφληθούν ολοσχερώς και χωρίς απομειώσεις, εντός 60 εργάσιμων ημερών, ενώ οι υποχρεώσεις προς τους μη ουσιώδεις προμηθευτές διαγράφονται σε ποσοστό 85,67% και το εναπομένον υπόλοιπό τους θα εξοφληθεί σε 24 μηνιαίες δόσεις.

2) Όσον αφορά τις εξελίξεις στην άλλη θυγατρική μας “ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε”., οι προτάσεις και εκδηλώσεις ενδιαφέροντος οι οποίες έχουν υποβληθεί επισήμως από επενδυτές για την εξαγορά της εταιρείας, είναι επί του παρόντος σε πρώιμο στάδιο αξιολόγησης, ώστε να μην απαιτείται οιαδήποτε σχετική ανακοίνωση. Είναι ευνόητο ότι εφόσον επισημοποιηθεί η ενδεχόμενη εξαγορά της εν λόγω θυγατρικής μας, το επενδυτικό κοινό  θα ενημερωθεί σχετικώς.

Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα sofokleousin.gr