Σύρος: Βήμα αναβάθμισης ιστορικού "Κυκλαδικόν" στην Ερμούπολη

"Πράσινο φως” για τη διάσωση του ιστορικού κεντρικού ακινήτου του Κληροδοτήματος Άννης Κουτσοδόντη πλησίον της πλατείας Μιαούλη ανάβει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η οποία έχοντας λάβει υπόψιν μία σειρά απαραίτητων αποφάσεων, μελετών και στοιχείων αποφάσισε την αξιοποίησή του με απευθείας ανάθεση σε ενδιαφερόμενη εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την ανακατασκευή του, στο πλαίσιο μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 49 ετών.

Η απόφαση που υπογράφει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου του 2019 και φέρει ΑΔΑ 6ΚΧΦΟΡ1Ι-ΚΔ8, έρχεται να σημάνει μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη για το ιστορικό ακίνητο που βρίσκεται σε καθεστώς κατάρρευσης τα τελευταία χρόνια, αφού θα προωθηθεί η πλήρης ανακατασκευή του και η μετατροπή του σε ξενοδοχείο πολυτελείας.

Συγκεκριμένα, η Διοικούσα Επιτροπή του Κληροδοτήματος ενέκρινε ομόφωνα και υπό σαφείς όρους, την αποδοχή της προσφοράς και των στοιχείων της επένδυσης που περιλαμβάνει πλήρης φάκελος από την πλευρά των επενδυτών - εταιρειών ALKO HOLDINGS LTD και ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΠΕ που βρίσκονται πίσω από την υπό σύσταση γι αυτόν τον σκοπό εταιρεία με την επωνυμία “ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ”.

Πρέπει να σημειωθεί πως το μεγάλο ακίνητο συνολικής επιφάνειας 1.193,72 τ.μ στην πορεία της ζωής του και κυρίως το διάστημα από το 2006 έως και το 2017 έχει συνοδευτεί από τουλάχιστον οκτώ άκαρπες διαγωνιστικές διαδικασίες για την αξιοποίησή του, με αποτέλεσμα την πλήρη εκκένωσή του, προ λίγων ετών, όταν εσωτερικά είχε καταρρεύσει τμήμα τοίχου. Σημειώνεται πως, στις αποφάσεις που έλαβε υπόψιν του ο Συντονιστής της ΑΔΑ συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπ. Πολιτισμού για τη λήψη άμεσων μέτρων σχετικά με τη διάσωσή του, καθώς συντρέχουν λόγοι ασφάλειας των πολιτών σε δημόσιο χώρο, πέραν του γεγονότος πως το ακίνητο είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο.

Αξίζει να υπενθυμιστεί μάλιστα, πως, το Κληροδότημα δεν έχει καθόλου έσοδα εξαιτίας της κάκιστης κατάστασης των κτιρίων του που ως σήμερα δεν τυγχάνουν αξιοποίησης. Παρακάτω γίνεται αναφορά στις βασικές πληροφορίες της απόφασης της ΑΔΑ για την απευθείας ανάθεση του ιστορικού κτιρίου, το οποίο θα μετατραπεί σε boutique hotel και θα παρέχει πολυτελείς υπηρεσίες, ενώ στο ισόγειό του θα λειτουργήσουν εμπορικές επιχειρήσεις. Όπως προαναφέρθηκε η διάρκεια της μίσθωσης είναι για 49 έτη και το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 3.395.438 ευρώ. Από την υλοποίηση της επένδυσης θα προκύψει η διάσωση του κτιρίου, ενώ και το νησί θα ωφεληθεί αποκτώντας ένα νέο ξενοδοχείο πολυτελείας.

Η απόφαση της ΑΔΑ

Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω, παρατίθεται αυτούσιο το απόσπασμα της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. “Αποφασίζουμε την έγκριση της απευθείας και χωρίς τις διατυπώσεις της δημοπρασίας, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης εξαιτίας των εκθέσεων επικινδύνου, αξιοποίηση με μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου, που βρίσκεται επί της Πλατείας Μιαούλη 3-4 και Πλατείας Κουτσοδόντη στην Ερμούπολη Σύρου, με συνολική επιφάνεια 1.193,72 τ.μ, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Άννης Κουτσοδόντη, κρίνοντας αυτή επ’ ωφελεία των συμφερόντων της κοινωφελούς περιουσίας, στην υπό σύσταση για το σκοπό αυτό εταιρεία, υπό την (ενδεικτική) επωνυμία «ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε» με έδρα το Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Χαράλαμπο Αλεξανδράτο, με Α.Δ. ΑΚ5474665, κάτοικο Καναδά, 7660 Rue de Liverpool, Brossard, J4Y0J6 Quebec, των συμπραττόντων εταιρειών ALKO HOLDINGS LTD ιδρυθείσα στη Μεγάλη Βρετανία με έδρα το Λονδίνο καταχωρημένη στα Μητρώα Εταιρειών της Μεγάλης Βρετανίας με αριθμό 11994612, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Χαράλαμπο Αλεξανδράτο και ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε, Μονοπρόσωπη Τεχνική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με έδρα τον Γέρακα Αττικής, ΑΦΜ 999868692, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1823619 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η «121714601000» νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Κων/νο Αρβανίτη, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Οδός Ξενίας αριθμ. 23”.

Boutique hotel και διατήρηση της αρχιτεκτονικής

Σύμφωνα με τη μελέτη για την αξιοποίηση του κεντρικού ακινήτου του Κληροδοτήματος που έχει στη διάθεσή της η Διοικούσα Επιτροπή, η σχεδιαζόμενη επένδυση θα αφορά “στην ανακαίνιση, αναβάθμιση και εκμετάλλευση του προαναφερόμενου κτιρίου (μισθίου) με τη μετατροπή του σε κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα πολυτελείας μικρής δυναμικότητας. Ωστόσο, για την αναστήλωση και αποκατάστασή του θα διατηρηθεί η φιλοσοφία της αρχιτεκτονικής της περιόδου ανέγερσης του, προκειμένου να λειτουργήσει ως boutique hotel προσφέροντας ταυτόχρονα πολυτέλεια, σύγχρονες ανέσεις και facilities υψηλών προδιαγραφών”.

Διευκρινίζεται επιπλέον πως, “Ειδικότερα, η μισθώτρια εταιρεία θα προβεί στην ανακατασκευή και διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων άνωθεν του ισογείου σε ξενοδοχείο και των ισογείων του χώρων σε εμπορικά καταστήματα, με στόχο τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση των υποδομών και εγκαταστάσεων του ακινήτου, της λειτουργικότητας αυτού και την μεγιστοποίηση του βαθμού αξιοποίησης του, προσδίδοντας σημαντική υπεραξία στο περιουσιακό στοιχείο του Κληροδοτήματος, το οποίο απειλείται με κατάρρευση στο ιστορικό κέντρο της Ερμούπολης”. Σκοπός του εγχειρήματος είναι “με ίδιες δαπάνες της μισθώτριας να επισκευαστεί και συντηρηθεί ένα από τα ιστορικά κτίρια της πόλης, που σήμερα φέρει εμφανή σημάδια του χρόνου και της εγκατάλειψης, με την ελπίδα να ανακτήσει την παλιά του αίγλη και να διατηρήσει ζωντανή την ιστορία του στο χρόνο. Τα οφέλη της σχεδιαζόμενης επένδυσης θα είναι πολλαπλασιαστικά για την βιωσιμότητα του κληροδοτήματος και την οικονομία της τοπικής κοινωνίας. Ο μισθωτής θα έχει αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να συντηρεί το μίσθιο σύμφωνα με τη χρήση για την οποία το προορίζει”.

Κόστος συνολικής επένδυσης

Σχετικά με τον προϋπολογισμό του έργου πλήρους ανακατασκευής του ακινήτου, στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γίνεται ρητή αναφορά στο συνολικό ποσό των 3.395.438 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής: α) Κτιριακές εγκαταστάσεις: 2.587.000 ευρώ, β) Ειδικός Μηχανολογικός Εξοπλισμός: 221.438 ευρώ και γ) Επίπλωση – Λοιπός Εξοπλισμός: 587.000 ευρώ.

Πρέπει να τονισθεί πως ο μισθωτής θα προβεί με ίδιες δαπάνες στην ανακατασκευή και τις απαιτούμενες εργασίες που προαναφέρονται βάσει της ολοκληρωμένης μελέτης του Κληροδοτήματος, στις οποίες όπως υπογραμμίζεται “δεν έχει αποτυπωθεί το μεγάλο τμήμα του κτιρίου που κατέρρευσε ή τυχόν άλλες φθορές” που προέκυψαν.

Σχετικά με το μηνιαίο μίσθωμα γίνονται απαραίτητες διευκρινίσεις. Συγκεκριμένα, “με βάση την υποβληθείσα οικονομοτεχνική πρόταση του Φορέα υλοποίησης του έργου, ως προς τον προσδιορισμό μισθωτικής αξίας του ακινήτου, το συνολικό προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των 16.719 ευρώ (τοκοχρεωλυτική δόση) πλέον του μηνιαίου μισθώματος (μετρητοίς) το οποίο ορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ 1.000 ευρώ καθώς και του τέλους χαρτοσήμου και των λοιπών άλλων κατά νόμο επιβαρύνσεων”. Μάλιστα το μηνιαίο μίσθωμα θα διπλασιαστεί από το 25ο έτος της μισθωτικής περιόδου και μετά. Συμπληρωματικά, τονίζεται ότι ο μισθωτής αναλαμβάνει και την κάλυψη κάθε φορολογικού βάρους, όπως “ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος επί των μισθωμάτων κλπ, ακόμη και εάν βεβαιώνεται εις βάρος του εκμισθωτή.

Εγινε το πρώτο βήμα 

"Είμαστε στην τελική ευθεία για την πραγματοποίηση του μεγάλου στόχου που είχε τεθεί, την επίτευξη του οποίου επιδιώξαμε από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας ως Διοικούσα Επιτροπή του Κληροδοτήματος. Πιστεύω ακράδαντα ότι και οι τελικές διαπραγματεύσεις με την ενδιαφερόμενη εταιρεία θα στεφθούν με επιτυχία και ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα θα μπορέσουμε και επισήμως να ανακοινώσουμε τη μεταβίβαση του ακινήτου προκειμένου να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη επένδυση για την Ερμούπολη και τη Σύρο». Αυτό δήλωσε ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Κληροδοτήματος και Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος Λεονταρίτης.. Επόμενη κίνηση;  Τις αμέσως επόμενες ημέρες πρόκειται να συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Γιώργου Λεονταρίτη η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Κληροδοτήματος, η οποία διεξήγαγε τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις και έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα για τη λήψη της σχετικής απόφασης, τόσο επί της οποίας, όσο και για το ακριβές περιεχόμενο των όρων της σύμβασης θα υπάρξει εκτενής ενημέρωση.

Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα Koinignomi.gr 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News