Τήνος: Ο Δήμος προχωρεί εκ νέου σε χορήγηση επιδόματος σε όσους έχουν ανάγκη

Με τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Ετους να πλησιάζουν, ο Δήμος Τήνου για μία ακόμη χρονιά στέκεται στο πλευρό των αδύνατων. Των δημοτών που εχουν ανάγκη έστω και μίας μικρής βοήθειας... Και με ανακοίνωσή του σημειώνει οτι θα προχωρήσει σε χορήγηση εκτάκτου βοηθήματος. Καθορίζει τις προϋποθέσεις (δημότες και όριο ετήσιου εισοδήματος) και παραθέτει ποια πρέπει να είναι τα δικαιολογητικά... Και καταλυτική ημερομηνία για την κατάθεση των δικαιολογητικών η 20η Δεκεμβρίου του 2018 

Η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει: 

Ο Δήμος Τήνου, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική συγκυρία, έχοντας ως κύριο στόχο την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα πάντα με την οικονομική δυνατότητα του Δήμου, θα προβεί στην χορήγηση εκτάκτου οικονομικού βοηθήματος σε συμπολίτες μας.
Βασικές προϋποθέσεις :
- Να είναι δημότες  Δήμου Τήνου.
- Το ετήσιο  εισόδημα να μην υπερβαίνει  τα   6.000 ευρώ (για  τις πολύτεκνες οικογένειες έως 10.000 ευρώ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΝΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

1.  Άποροι- άνεργοι δημότες Δήμου Τήνου .

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Κάρτα ανεργίας
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, Ε1 και Ε9.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

2. Άπορες οικογένειες που έχουν έστω και ένα μέλος με  αναπηρία 67% και άνω,  δημότες  Δήμου Τήνου.

 • Να είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αποδεδειγμένη από Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Κ.Ε.Π.Α. ή απόκομμα  επιδόματος  Πρόνοιας.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας Ε1 και Ε9.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

3. Άπορες πολύτεκνες οικογένειες,  δημότες  Δήμου Τήνου.

 • Βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας από Α.Σ.Π.Ε.(Ν.3454/2006 άρθρο 6 ΦΕΚ 75/ τ.Α / 7-4-06 «Ενίσχυση της οικογένειας & λοιπές διατάξεις»), τα ανάλογα πιστοποιητικά σπουδών ή βεβαίωση στράτευσης όπου απαιτείται.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας .
 • Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος ΑΣΠΕ.
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας Ε1 και Ε9.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

4.Άπορες τρίτεκνες οικογένειες  και μονογονεϊκές οικογένειες  δημότες  Δήμου Τήνου.

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας Ε1 και Ε9.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Διευκρινήσεις  (περιπτώσεων 2, 3 & 4)

Για να υπαχθούν οι παραπάνω οικογένειες στο πρόγραμμα,  ως προστατευόμενα τέκνα λογίζονται μόνο τα ακόλουθα:

α) Άγαμα τέκνα κάτω των 18 ετών

β) Άγαμα τέκνα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού-εξωτερικού

γ) Τέκνα σε στρατιωτική θητεία

δ) Άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα με αναπηρία άνω του 67%

ε) Άγαμα τέκνα ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών, που δεν σπουδάζουν, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ

στ) Άγαμα τέκνα ηλικίας 25 μέχρι 27 ετών, που σπούδαζαν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Περαιτέρω πληροφορίες / διευκρινήσεις για την διαδικασία θα δίνονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου στα τηλ. 2283360100, 2283360124, 2283360134, όπου και θα υποβάλλονται σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία.

Υποβολή αιτήσεων, εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και την Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου στο Δημαρχιακό Κατάστημα επί της οδού Ευαγγελιστρίας 72.

Με πληροφορίες και φωτογραφία από την ιστοσελίδα tinostoday.gr