Δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση: Υποχρεωτική στους Δήμους Νάξου (& Μικρών Κυκλάδων), Θήρας, Πάρου και Τήνου

Στην ώρα του και έναν χρόνο μετά την πρώτη ενημέρωσης σχετικά με το υποχρεωτικό του Νόμου περί της δίχρονης προσχολικής Εκπαίδευσης… Σήμερα, λοιπόν έχουμε την ενημέρωση σχετικά με την έκδοση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, της απόφασης σύμφωνα με την οποία 114 δήμοι από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167), για την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση.

Και με βάση το σχετικό ΦΕΚ, έχουμε εφαρμογή και στο Νότιο Αιγαίο… Σε έξι Δήμους, δύο εκ των οποίων στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου (Ρόδος – Κως) ενώ στις Κυκλάδες έχουμε σε Νάξο και Μικρές Κυκλάδες, Θήρα, Πάρο και Τήνο…

Όπως είναι γνωστό από πέρυσι (σχολικό έτος 2018 – 19) ξεκίνησε σε 184 δήμους η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων που συμπλήρωσαν την 31η Δεκεμβρίου του 2018 την ηλικία των 4 ετών. Η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση ξεκίνησε με στόχο σε βάθος τριετίας, να γίνει υποχρεωτική σε όλους τους δήμους και εντάσσεται στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ενιαίας 14χρονης εκπαίδευσης, που αποτελεί διαχρονικό αίτημα των εκπαιδευτικών, των παιδαγωγών και των γονέων.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπεγράφη πέρυσι τον Απρίλιο από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου, μετά από ομόφωνη θετική εισήγηση των Τριμερών Επιτροπών και των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης σε εφαρμογή  του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018.

Σύμφωνα με τον νόμο, η φοίτηση των νηπίων, που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής την ηλικία των 4 ετών, γίνεται υποχρεωτική σταδιακά από το ερχόμενο σχολικό έτος και σε κάθε περίπτωση εντός τριετίας, κατά δήμους, οι οποίοι ορίζονται με  κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η σχετική εισήγηση διατυπώνεται μετά από γνώμη της τριμερούς Επιτροπής. Η Τριμερής  Επιτροπή αποτελείται από τους οικείους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προέδρους, τους οικείους Δημάρχους και τους Προέδρους των οικείων Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως μέλη.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ της απόφασης αλλά και τον κατάλογο των 114 δήμων για την σχολική χρονιά 2019 -20