Ελλάδα: Πανελλήνια Ημέρα (ή ώρα) Σχολικού Αθλητισμού

Και αίφνης έχουμε Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού... Οχι δεν είναι Οκτώβριος.. Είναι τέλη Σεπτεμβρίου και έχουμε ... δράσεις. Ααα όχι δεν έχουμε δράσεις, έχουμε μόνο ομιλία.. Και με εγκύκλιο που ήρθε από την αρμόδια υφυπουργό το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου για να εφαρμοστεί την επόμενη ημέρα... Μπερδευτήκατε; οι εκπαιδευτικού να δείτε...

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και πραγματοποιείτε η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, με σκοπό να διοργανωθεί ταυτόχρονα με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.

Λόγω των υγειονομικών συνθηκών, δεν θα πραγματοποιηθούν αθλητικές δράσεις και προτείνεται η πραγματοποίησή τους σε χρόνο που θα είναι εφικτό. Αντί αυτού, προτείνεται η διοργάνωση ομιλιών με τη συμμετοχή διακεκριμένων αθλητών

Με σύνθημα «Αθλούμαι - Μένω Υγιής Μένω Ασφαλής» προτείνεται οι σχολικές μονάδες,να υλοποιήσουν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020εντός του σχολικού ωραρίου,και με τον προσφορότερο στις δυνατότητές τους τρόπο ,εκδηλώσεις αναφοράς ιστορικής αναδρομής, με διάρκεια μία(1) σχολική ώρα,για την Πανελλήνια-Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2020.

Σημειώνεται, ότι οι αθλητικές δράσεις μεμονωμένα ή συνδυαστικάαναβάλλονταικαι εναλλακτικά μπορούν να υλοποιηθούνσε χρόνο που αυτό θα είναι εφικτό και πριν την λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους,όταν οιυγειονομικές συνθήκες λόγω της πανδημίας covid-19το επιτρέψουν.

Κατά συνέπεια, προτεινόμενη δράση,τηρουμένων των σχετικώνοδηγιώντου ΕΟΔΥ αναφορικά με την διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των συμμετεχόντων μαθητών μαθητριών και εκπαιδευτικών είναι,η διοργάνωση ομιλιών με συναφείς θεματικές με τηδυνατότητα οι ομιλητές να είναι διακεκριμένοι αθλητές/τριες.

Βασικός άξονας παραμένει η ενεργοποίηση των μαθητών/τριών γιατηνσυμμετοχή τους σε οργανωμένες αθλητικές δράσεις εντός του σχολείου, μέσω της ενημέρωσης της μαθητικής κοινότητας για τα ευεργετικά οφέλη της άθλησης σε συνδυασμό με την υγιεινή διατροφή, μετελικό προοπτικό στόχο ένα σωστό τρόπο ζωήςκαιτηνενίσχυση -προαγωγή των θεμελιωδών αρχών και αξιών του Αθλητισμούώστε ειδικότερα:

* Να ενισχυθεί το προφίλ της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στα σχολεία.

* Να προωθηθεί η κοινωνικήενσωμάτωσηκαιη ανάπτυξητων κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών.

* Να ενισχυθεί η Φυσική Αγωγή με την επικοινωνία ανάλογων δράσεων που υλοποιούνται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

 

Συνημμένα Αρχεία: 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News