Ελληνες Εκπαιδευτικοί: από τους πιο κακοπληρωμένους στο κόσμο

Υψηλή εκτίμηση εξακολουθούν να απολαμβάνουν, σε σχέση με τις περισσότερες χώρες του πλανήτη, οι εκπαιδευτικοί στη χώρα μας από τους συμπολίτες τους, παρά το γεγονός ότι οι αποδοχές τους έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης. Το ίδιο δεν ισχύει, πάντως, για το εκπαιδευτικό μας σύστημα.  

Όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα του CNN, η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο, όπου οι πολίτες σέβονται και εκτιμούν τόσο τους ανθρώπους που ασκούν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Πρώτη, σύμφωνα με τη μελέτη Global Teacher Status Index που πραγματοποίησε το Varkey Gems Foundation, έρχεται η Κίνα, όπου ο δάσκαλος απολαμβάνει την ίδια κοινωνική εκτίμηση με τον γιατρό.  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πολίτες από 21 χώρες στον κόσμο και σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, η Κίνα, η Νότια Κορέα, η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Ελλάδα σέβονται τους δασκάλους τους περισσότερο από τις άλλες ευρωπαϊκές και αγγλοσαξονικές χώρες.

Από τους πιο κακοπληρωμένους στον κόσμο

Σύμφωνα με την έρευνα, Έλληνες, Τούρκοι και Ισραηλινοί θεωρούν πως οι δάσκαλοι θα έπρεπε να πληρώνονται 30-40% περισσότερο από όσο θεωρούν ότι πληρώνονται.  Ένα ακόμη συμπέρασμα ελληνικού ενδιαφέροντας είναι πως οι Έλληνες θεωρούν σε μεγάλο βαθμό ότι τα εκπαιδευτικά συνδικάτα έχουν περισσότερη επιρροή από όση θα έπρεπε.

Όπως δείχνει ο πίνακας (στο τέλος του άρθρου), οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι ανάμεσα στους πιο κακοπληρωμένους.

 «Αυτό που κάνει εντύπωση», υπογραμμίζουν οι ερευνητές σε σχέση με τη χώρα μας, είναι, ότι παρά το μεγάλο ποσοστό εκτίμησης που χαίρει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, οι Έλληνες έχουν την χειρότερη γνώμη για το εκπαιδευτικό τους σύστημα σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες που μελετήθηκαν, εκτός από την Αίγυπτο. Σημαντικό στοιχείο αν το δει κανείς σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της PISA στα μαθηματικά, τη μελέτη και την επιστήμη είναι χαμηλότερα από τον μέσο όρο των υπό μελέτη χωρών. Ανάμεσα στους Έλληνες ερωτηθέντες, το 70% τάσσεται υπέρ του να αμείβονται οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με την επίδοσή τους. Γεγονός που συμφωνεί με το γενικό συμπέρασμα ότι, όσο χαμηλότερες οι εκπαιδευτικές επιδόσεις μιας χώρας, τόσο μεγαλύτερη η υποστήριξη της αμοιβής ανάλογα με την επίδοση».  Όπως υπογραμμίζει το CNN, μεταξύ 2005–2015 οι μισθοί των δασκάλων στην Ελλάδα έχουν μειωθεί έως και 28%, τη στιγμή που στην Αγγλία και την Πορτογαλία η μείωση ήταν 10%.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News