Α' ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου: Ετσι θα αναβαθμιστούν τα μουσικά σχολεία

Μουσικά Σχολεία, θεσμός που ξεκίνησε το 1988 σε μία προσπάθεια ανάδειξης της σημαντικότητας της μουσικής - συνδέεται τόσο με το όλο ζήτημα της αγωγής όσο και με την πνευματική και την ψυχική καλλιέργεια των νέων -  παράλληλα με την εφαρμογή του προγράμματος του Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου. Ομως, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν προβλήματα και τα μουσικά σχολεία μοιάζουν να έχουν μείνει ... πίσω. Και η Α' ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου καταθέτει έξι προτάσεις για την αναβάθμισή τους.. Περιλαμβάνει ανάμεσα στα άλλα: πλήρη στελέχωση, συγγραφή ειδικών βιβλίων αλλά και την επαναφορά του "10" για τα μουσικά μαθήματα ...

Αναλυτικά η συνολική πρόταση που κατάθεσε η Α' ΕΛΜΕ Δωδεκανησου με την υπογραφή των Ανδρέα Μαρίνου (πρόεδρος) και Θόδωρου Ξάφη (γραμματέα) περιλαμβάνει τα εξής: 

Οι προτάσεις για επιπλέον αναβάθμιση των μουσικών σπουδών σύμφωνα με την Α ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου είναι οι παρακάτω:

- Πιστοποίηση σπουδών των αποφοίτων των Μουσικών Σχολείων, όπως προβλέπεται από την υπ.αριθ. Γ2/7323/08-12-1997 απόφαση του ΥΠΕΠΘ. Η απόφαση αυτή αφορούσε την χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων μετά από εξετάσεις, ισότιμο και αντίστοιχο με τους τίτλους που χορηγούνται από αναγνωρισμένα από το Κράτος (ΥΠ.ΠΟ) Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ωδεία – Μουσικές Σχολές).

- Στελέχωση από την έναρξη του σχολικού έτους με μεγαλύτερο εύρος μουσικών ειδικοτήτων.

- Βελτίωση και επέκταση υπαρχουσών κτιριακών υποδομών και απόκτηση τεχνολογικού εξοπλισμού και μουσικών οργάνων.

- Συγγραφή διδακτικών βιβλίων για τη μελέτη των μουσικών μαθημάτων.

- Επαναφορά της βάσης του 10 για τα μουσικά μαθήματα.

- Απλούστευση των διαδικασιών για τη μεταγραφή στους οικείους δήμους και τη λύση του ιδιοκτησιακού θέματος όπου υπάρχει.

O θεσμός των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων και Λυκείων), στα πλαίσια της δωρεάν δημόσιας παιδείας, ξεκίνησε το 1988. Μέσα σε αυτά τα σχολεία αναδεικνύει η σημαντικότητα της μουσικής, αφού αυτή συνδέεται τόσο με το όλο ζήτημα της αγωγής όσο και με την πνευματική και την ψυχική καλλιέργεια των νέων, παράλληλα με την εφαρμογή του προγράμματος του Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου. Συγκεκριμένα το μουσικό γυμνάσιο και λύκειο, παράλληλα με την εφαρμογή του προγράμματος του γενικού σχολείου, στοχεύει στην παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών στους τομείς της ευρωπαϊκής και της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.