Κέα: Αίτημα του Δήμου στο ΥΠΕΣ για τη μεταφορά των μαθητών

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας στάλθηκε αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για την τροποποίηση της ΚΥΑ που αφορά τη μεταφορά των μαθητών, το οποίο αναφέρει τα εξής:

Η ΚΥΑ 50025 ΦΕΚ 4217/Β/26-09-2018 “Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες”, στο άρθρο 1 αναφέρει ότι οι Περιφέρειες μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων υπό προϋποθέσεις. Η ελάχιστη απόσταση της κατοικίας του μαθητή από τη σχολική μονάδα πάνω από την οποία ο μαθητής δικαιούται δωρεάν μεταφορά, προσδιορίζεται ως εξής:

  • ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α. Για μεταφορά μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων α) 1.200 μέτρα για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β) 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων, γ) 4.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.
  • ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β. Για μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών α) 1.200 μέτρα για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατ’ελάχιστον μέχρι την Β’ τάξη Δημοτικού, β) 3.000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων, γ) 5.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.

Στην πραγματικότητα με την συγκεκριμένη ΚΥΑ, μαθητές μικρών περιοχών, όπως η Κέα, “τιμωρούνται” για την μη ύπαρξη ιδίων μέσων των Περιφερειών και των Δήμων, εφόσον για αυτούς της περίπτωσης Β (με δημόσια σύμβαση), ισχύουν μεγαλύτερες αποστάσεις. Απαραίτητο είναι δε να συνυπολογιστούν οι κατά τόπους αντικειμενικές δυσκολίες λόγω του γεωγραφικού ανάγλυφου των μικρών νησιών, όπως η Κέα, η οποία θεωρείται ορεινός, νησιωτικός δήμος με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. Σε πολλές περιπτώσεις οι μαθητές αναγκάζονται, λόγω της χιλιομετρικής απόστασης, να περπατήσουν σε δρόμους όπου υπάρχει έλλειψη ασφάλειας χωρίς πεζοδρόμια, με περιορισμένο φωτισμό και ορατότητα. Σημειωτέον, ότι στην Κέα το ΕΠΑ.Λ. λειτουργεί τις απογευματινές ώρες, δηλαδή οι μαθητές που δεν δικαιούνται μεταφοράς και η απόσταση από το σπίτι τους στο σχολείο είναι λιγότερη των πέντε χιλιομέτρων, οφείλουν να περπατήσουν σε αυτές τις συνθήκες το βράδυ.

Ένα άλλο τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διαμένουν στην Ιουλίδα, στον παραδοσιακό οικισμό, όπου σύμφωνα με την εγκύκλιο 2 ΑΔΑ ΩΥΗΕ465ΧΘ7-653 “λαμβάνεται υπόψη η συντομότερη και ασφαλέστερη ενδεδειγμένη πεζή διαδρομή” και βάσει αυτής αναγκάζονται τα παιδιά να ανέβουν τριακόσια και πλέον σκαλιά του οικισμού σε περίπτωση βροχής, κόντρα στην κίνηση του νερού, ενώ υπάρχει λεωφορείο που εξυπηρετεί τα παιδιά της Πρωτοβάθμιας, η χιλιομετρική απόσταση της οποίας είναι μικρότερη. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δύο φορές στο παρελθόν έχει ομόφωνα αποφασίσει υπέρ του να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικής Ελλάδας και έχει καταστήσει σαφές ότι δύναται να έχει επιτελικό έργο στον σχεδιασμό της μεταφοράς μαθητών (αποφάσεις 247/2016, 151/2015).

Με το αίτημα του αυτό, επομένως, ο Δήμος Κέας ζητά η Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Έργου του Υπουργείου Εσωτερικών, η αρμοδιότητα της οποίας είναι να εισηγηθεί προς τους αρμόδιους Υπουργούς, προτάσεις για τη βελτίωση του έργου της μεταφοράς μαθητών (άρθρο 4 παρ 1 ΦΕΚ 4217/Β/2018), να διαφοροποιήσει κατά περίπτωση τα όρια που τίθενται στην ΚΥΑ, ώστε να μπορούν να μεταφερθούν με δημόσια σύμβαση, μαθητές που ζουν σε περιοχές ορεινές, νησιωτικές, όπου δεν υπάρχουν ίδια μέσα της Περιφέρειας ή του Δήμου, ώστε έμπρακτα να στηριχθεί η έννοια της νησιωτικότητας, όσον αφορά τη μεταφορά μαθητών.

Δελτίο Τύπου 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News