Κέα: Έγκριση για την ίδρυση Δημοτικού Παιδικού Σταθμού

Η ζωή συνεχίζεται.. Δεν είναι μόνο όσα περιστρέφονται γύρω από την πανδημία... Κι έτσι ο Δήμος Κέας προχωρεί σε δύο σημαντικές δράσεις... Και μάλιστα αμφότερες έχουν σχέση με τους νέους.. .Κι έτσι με βάση το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε την απόφαση για την ίδρυση Δημοτικού Παιδικού Σταθυμού και τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Agenda 2030 - Συνδιαμορφώνω το μέλλον μου"... Ενα πρόγραμμα που συμμετέχουν μόλις δύο Δήμοι από την Ελλάδα... 

Ας δούμε τι αναφέρει το σχετικό δελτίο ενημέρωσης στη σελίδα του Δήμου (kea.gr) ... 

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου, δύο ακόμη σημαντικά έργα για τα παιδιά προσχολικής αγωγής και τους νέους της Κέας ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο και αναμένεται να αρχίσει άμεσα η υλοποίησή τους.

Α. Ίδρυση Δημοτικού Παιδικού Σταθμού
Απαντώντας σε μία χρόνια και πάγια ανάγκη του νησιού μας, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την πρόθεση της δημοτικής Αρχής για ίδρυση Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στην Κέα.

Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μας, εργαστήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Με δική μας παραίνεση ο Υπουργός Εργασίας, κ. Βρούτσης, τον οποίο ευχαριστούμε, εξέδωσε τον Ν. 4659/2020 (ΦΕΚ 21/Α’/03.02.2020), ο οποίος στο άρθρο 23 τροποποιεί προηγούμενη διάταξη δίνοντας τη δυνατότητα σε Δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών που δεν λειτουργούν βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά διαθέτουν κατάλληλες κτιριακές, υποδομές για τη λειτουργία τέτοιων δομών προσχολικής φροντίδας, μπορούν να συμμετέχουν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ίδρυση έως τεσσάρων (4) νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας. Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέχρι τις 31.12.2020 εφόσον επιδείξουν ότι διαθέτουν ήδη κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, βρισκόμαστε ήδη στην αναζήτηση του χώρου αυτού.

Β. Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Agenda 2030 – Συνδιαμορφώνω το μέλλον μου»
Ο Δήμος Κέας πρωτοπορεί, συμμετέχοντας ως ένας από τους δύο Δήμους της Ελλάδος (και ως ο μοναδικός νησιωτικός) στο εν λόγω πρόγραμμα.
Σκοπός του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των νέων στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση βιώσιμων τοπικών αναπτυξιακών δράσεων σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών επιχειρηματικών και κοινωνικών φορέων. Συγκεκριμένα, 20 νέοι ηλικίας 18 – 34 ετών από την Κέα θα συμμετέχουν σε δράσεις προώθησης της Agenda 2030 και ιδιαίτερα του Στόχου 12 για «Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή», ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας τους συμπολίτες τους, αναζητώντας και προτείνοντας σχετικές πρωτοβουλίες και έργα σε τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις, και σχεδιάζοντας και υλοποιώντας την επικοινωνιακή στρατηγική αυτών των δράσεων.

Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες 4 κύριες δράσεις:
1. Δημιουργία ηλεκτρονικής διαδραστικής πλατφόρμας (πανελλαδική πρόσβαση)
2. Οργάνωση διαδραστικών workshops (πιλοτικοί Δήμοι)
3. Οnline εκπαίδευση με χρήση εκπαιδευτικού υλικού (πανελλαδική πρόσβαση)
4. Οργάνωση τελικής εκδήλωσης/Διαγωνισμού (συμμετέχοντες από τους πιλοτικούς Δήμους, καλεσμένοι από όλη τη χώρα)

Οι νέοι -κάθε ηλικίας- είναι η κινητήριος δύναμη κάθε τόπου. Είναι οι φρέσκιες ιδέες, οι επιστήμονες, οι παραγωγοί, οι επαγγελματίες του αύριο.
Οφείλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. Οφείλουμε να δώσουμε βήμα και λόγο στους νέους του νησιού.

Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News