Κυκλάδες: Νέο Ειδικό Επαγγελματικό σχολείο στη Πάρο, νέο τμήμα στο αντίστοιχο της Νάξου

Την ίδρυση οκτώ νέων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα, ιδρύονται 2 Ειδικά Νηπιαγωγεία (σε Νέα Μάκρη και Ωρωπό), 3 Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (σε Αθήνα, Ωρωπό και Αγ. Αθανάσιο Θεσσαλονίκης) και 3 Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (σε Ζάκυνθο, Προποντίδα Χαλκιδικής και Πάρο).

Μάλιστα, το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) που ιδρύεται στον Δήμο Αθηναίων είναι το πρώτο και μέχρι σήμερα, οι μαθητές-δημότες αναγκάζονταν να διανύουν καθημερινά μεγάλη απόσταση για να φοιτήσουν σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. όμορου Δήμου. Η ίδρυσή του, σύμφωνα με το υπουργείο, θα συμβάλλει θετικά και στην εύρυθμη λειτουργία των υπολοίπων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. της Αττικής.

Επίσης, με την ίδια Κοινή Υπουργική Απόφαση μετατρέπονται 2 σχολικές μονάδες σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια και ιδρύονται τομείς και ειδικότητες. Νέα ειδικότητα υπάρχει και στη Νάξο και δη στον Τομέα της Μηχανολογίας και είναι: Τεχνικός Οχημάτων…  

Ακόμα, προάγονται 8 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω αύξησης του μαθητικού τους δυναμικού και υποβαθμίζονται 3 λόγω μείωσης αυτού.

Τέλος, καταργούνται 6 Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (σε Κοζάνη και Μαγνησία) οι οποίες προ πολλών ετών δεν λειτουργούσαν λόγω έλλειψης μαθητών. Μετά τις ανωτέρω αλλαγές δημιουργούνται ακόμα καλύτερες συνθήκες για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών κάθε μαθητή, στο πλέον κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον, σε κάθε σημείο της χώρας.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ (2702, τεύχος 2ο) με ημερομηνία έκδοσης την 2α Ιουλίου 2019... με τις Ιδρύσεις, Προαγωγές και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μετατροπή και Μετονομασία των υφιστάμενων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων σε αυτές και ιδρύσεις Τομέων και Ειδικοτήτων σε υφιστάμενα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., από το σχολικό έτος 2019-2020.