Νάξος: Αίτημα για άμεση σύγκληση της Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης

"... Στις 29-4-2020, ζητήσαμε να γίνει ξεχωριστή συζήτηση με θέμα το άνοιγμα των σχολείων. Εφ΄ όσον ουδέποτε έγινε αυτή η συζήτηση – συνεδρίαση και ουδέποτε πήραμε σαφείς και έγγραφες απαντήσεις όπως απαιτήσαμε, επανερχόμαστε αιτούμενοι την άμεση διεξαγωγή ειδικής και κατ επείγουσας συνεδρίασης της σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης. Δεδομένης της κατάστασης που διαμορφώθηκε με το άνοιγμα των σχολείων της Β/θμιας, αλλά και αυτής που θα βρούμε μπροστά μας με την επαναλειτουργία των σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης".. .Αυτό αναφέρει σε αίτημά της η κα Ελένη Ζερβού - μέλος της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων - και αναφέρει τους λόγους που πρέπει να γίνει... Κι αυτοί έχουν να κάνουν με την υγιεινή, ασφάλεια των μαθητών... 

Αναλυτικά το αίτημα για την άμεση συνεδρίαση της Επιτροπής 

Σύγκλιση έκτακτης συνεδρίασης του συμβουλίου της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με θέμα «την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολείων της Β/θμιας εκπαίδευσης»

Στις 29-4-2020, ζητήσαμε να γίνει ξεχωριστή συζήτηση με θέμα το άνοιγμα των σχολείων. Εφ΄ όσον ουδέποτε έγινε αυτή η συζήτηση – συνεδρίαση και ουδέποτε πήραμε σαφείς και έγγραφες απαντήσεις όπως απαιτήσαμε, επανερχόμαστε αιτούμενοι την άμεση διεξαγωγή ειδικής και κατ επείγουσας συνεδρίασης της σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης. Δεδομένης της κατάστασης που διαμορφώθηκε με το άνοιγμα των σχολείων της Β/θμιας, αλλά και αυτής που θα βρούμε μπροστά μας με την επαναλειτουργία των σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης εντοπίζουμε και αναφέρουμε ενδεικτικά τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση και επίλυση:

  • Προσλήψεις σε μόνιμο και επαρκές προσωπικό καθαριότητας, που θα καλύπτει τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν, προκειμένου μετά από κάθε διάλειμμα να καθαρίζονται όλα τα σημεία επαφής μετάδοσης του κορωνοϊού (π.χ. θρανία, πόμολα, κουπαστές, τουαλέτες κλπ).
  • Να εξασφαλιστούν όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής υγιεινής για μαθητές και εκπαιδευτικούς χωρίς τη μετακύληση  του κόστους στους γονείς.
  • Να παρθούν ειδικά μέτρα για τη μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, με ασφάλεια και όρους υγιεινής. Με οχήματα αποκλειστικά σχολικά και όχι με τη δημοσία συγκοινωνία. Καθημερινή απολύμανση των οχημάτων μεταφοράς. 

Δείτε το σχετικό έγγραφο στο τέλος του άρθρου