Νάξος: Επένδυση με 95 υπολογιστές στα σχολεία

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων συνεχίζει τη προσπάθειά του βελτίωσης των συνθηκών όσον αφορά την εκπαίδευση των μαθητών τόσο στη πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Δήμου… Και για το λόγο αυτό προχώρησε σε μικρές κινήσεις συνολικού κόστους 95.000 ευρώ… 

Προχώρησε σε αναβάθμιση 15 παλαιών υπολογιστών (προσφέρθηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης), τοποθέτησε δύο φωτοτυπικά μηχανήματα στο 2ο και 6ο Νηπιαγωγείο Νάξου και προσφέρει 80 νέους υπολογιστές στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μάλιστα, η κατανομή των υπολογιστών θα γίνει τις επόμενες ημέρες από τα μέλη των Σχολικών Επιτροπών κι ανάλογα με τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας. 

Αναλυτικά το δελτίο ενημέρωσης του Δήμου με θέμα «προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις σχολικές μονάδες, συνολικού προϋπολογισμού 65.000 ευρώ» αναφέρει: 
«Με 95 ηλεκτρονικούς υπολογιστές ενισχύει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, χάρη στη χρηστή οικονομική διαχείριση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής  και έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό την υποστήριξη της νεολαίας και της μαθητικής κοινότητας, οι Σχολικές Επιτροπές προμηθεύτηκαν 80 νέους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κυκλάδων προσέφερε 15 επιπλέον, οι οποίοι αναβαθμίστηκαν με δαπάνη του Δήμου. 
Την κατανομή των υπολογιστών θα κάνουν τις επόμενες ημέρες τα μέλη των Σχολικών Επιτροπών, σύμφωνα με τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο φωτοτυπικά μηχανήματα τοποθετήθηκαν ήδη στο 2Ο  και 6Ο  Νηπιαγωγείο Νάξου. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια των νέων και την αναβάθμιση των 15 παλαιότερων υπολογιστών ανήλθε στο ποσό των 65.000 ευρώ».