Νάξος: Κάντε δηλώσεις στο πρόγραμμα "φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση"

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ξεκινάει τη λειτουργία του προγράμματος Καλοκαιρινής Φύλαξης Παιδιών με Δημιουργική Απασχόληση έτους 2018. 

Το νέο πρόγραμμα θα λειτουργεί στο χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου και δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. και οπως είχαμε αναφέρει και πριν από μερικές ημέρες, υπάρχει η πρόσκληση για την πρόσληψη τριών εκπαιδευτικών... Ενός γυμναστή, ενός νηπιαγωγού και ενός εκπαιδευτικού με άμεση σχέση με τα εικαστικά... Και η συγκεκριμένη πρόσληψη προσωπικού είναι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο μηνών. 

Η καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με Δημιουργική Απασχόληση θα έχει διάρκεια από 27-06-2018 έως 25-08-2018, ωράριο λειτουργίας από 07:30 έως 15:30, από Δευτέρα έως Παρασκευή.  Το πρόγραμμα θα είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν και δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενες μητέρες που είναι κάτοικοι ή δημότες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

ΑΠΟ 15-06-2018 ΕΩΣ 22-06-2018, 09:00π.μ. – 12:00π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ( Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300)
Τηλ: 2285360136, 2285360140

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
(Δηλώσεις συμμετοχής δεν θα γίνονται δεκτές χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά)

α) Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
β) Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του παιδιού
γ)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
δ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
ε) Αποδεικτικό εργασίας μητέρας ή κάρτα ανεργίας