Νάξος & Μικρές Κυκλάδες: Ανάρτηση των προσωρινών πινάκων επιλογών νηπίων

Η ημέρα της ...κρίσης έφτασε και όπως διαβάζουμε από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (φέρει την υπογραφή του Δημάρχου Δημήτρη Λιανού), αναρτήθηκαν σήμερα (10/08) οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης όσον αφορά την εγγραφή / επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.. Εχουν αναρτηθεί στους Παιδικούς σταθμούς, το Δημοτικό Κατάστημα και βέβαια στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων... Ενώ οι ενστάσεις μπορούν να γίνουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήου έως και την  Πέμπτη 13 Αυγούστου 

Αναλυτικά η ενημέρωση από το Δήμο αναφέρει: 

"Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 θα αναρτηθούν οι προσωρινοί Πίνακες μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την εγγραφή/επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Επιλογής νηπίων, Επιλαχόντων νηπίων και απορριφθεισών αιτήσεων) κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Οι Πίνακες καταρτίστηκαν από ειδική Επιτροπή επιλογής, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 91/2020  (ΑΔΑ: ΨΔΝΑΩΚΗ-ΑΓ1) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση τα κριτήρια μοριοδότησης που καθόρισε το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 90/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΛ1ΩΚΗ-Θ4Θ) απόφασή του.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες μπορούν να δουν τους Πίνακες αναρτημένους στους Παιδικούς Σταθμούς, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Τυχόν ενστάσεις κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου από την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 έως και την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020".

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News