Νάξος - Παιδικοί Σταθμοί: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης

Παιδικοί Σταθμοί

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων με ΤΡΟΦΕΙΑ που υποβλήθηκαν στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την εγγραφή / επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2022-2023, αναρτήθηκανσήμερα οι προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησηςκαι  Απορριφθεισών Αιτήσεων.

Οι Πίνακες καταρτίστηκαν από την ειδική Επιτροπή Επιλογής Νηπίων, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμό 81/2022 ( ΑΔΑ:6ΟΩ2ΩΚΗ-ΖΣΕ )απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση τα κριτήρια μοριοδότησης που έχει καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄αριθμό 90/2020 (ΑΔΑ:ΩΥΛΙΩΚΗ-Θ4Θ) απόφασή του.

Για όσους ενδιαφέρονται, οι Πίνακεςέχουν αναρτηθεί στους Παιδικούς Σταθμούς, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu).

Τυχόν ενστάσεις κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου από την Τετάρτη 11/08/22/2022 έως και την Τρίτη 16/08/2022. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάρτιση των Οριστικών Πινάκων Επιλογής νηπίων θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News