Παιδεία: Η εικονική πραγματικότητα ενώνει (video)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στη Δονούσα, την Ανάφη και σε σχολεία απομακρυσμένων περιοχών της Νάξου το εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα για μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης με θέμα: «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο- Αξιολόγηση της Πληροφορίας». Το πρόγραμμα υλοποίησε ο Σχολικός Σύμβουλος της 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων, Κωνσταντίνος Κλουβάτος, με την τεχνολογική υποστήριξη του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ Κυκλάδων και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η δράση αφορούσε σε εξ’ αποστάσεως συναντήσεις στην πλατφόρμα εικονικού κόσμου ΟpenSim και στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης BigBlueButton. Μέσα από την αξιοποίηση των συγκεκριμένων ψηφιακών εργαλείων δημιουργείται μια εικονική τάξη στην οποία οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το διαδίκτυο, στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε μονοθέσια και διθέσια δημοτικά σχολεία μικρών νησιών και θα διαρκέσει έως τις 30 Μάϊου.

Διεύρυνση της κοινωνικοποίησης

Ο σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η ανάπτυξη από τους μαθητές γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου και αφετέρου η διεύρυνση της κοινωνικοποίησης και μάθησης των μαθητών που φοιτούν στα μικρά και απομακρυσμένα σχολεία μέσα από τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες.

Ειδικότερα, τα προσδοκώμενα παιδαγωγικά οφέλη θα είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και των μαθητών με τις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, η προαγωγή της εργαλειακής – εκπαιδευτικής χρήσης του υπολογιστή και του διαδικτύου, η κατανόηση των κινδύνων και των προκλήσεων του διαδικτύου και η ορθή διαχείρισή τους και η εξ’ αποστάσεως συνεργασία και αλληλεπίδραση των μαθητών και εκπαιδευτικών με μαθητές και εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων και άλλων περιοχών.

Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος τα Δημοτικά Σχολεία Απεράθου, Κορώνου, Χαλκείου, Δαμαριώνα, Βίβλου Νάξου, Δονούσας και Ανάφης.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε παρακολούθηση επιλεγμένων βίντεο σχετικών με το θέμα του προγράμματος, εκπόνηση δραστηριοτήτων στην τάξη, συνεργατική διαπραγμάτευση ερωτημάτων κατά ομάδες σχολείων, παρουσιάσεις πορισμάτων συζητήσεων στην ολομέλεια και παιχνίδι ρόλων.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News