Πανελλαδικές 2021: Αυτή είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ

Από 0,8 έως 1,20 είναι το εύρος μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν τα Τμήματα για να ορίσουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως υπέγραψε απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.251/22973/Α5/26.02.2021 αναφορικά με τον ορισμό ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής. Μάλιστα η υπουργική απόφαση εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόσφατη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας (στο νόμο 4777/2021), καθιερώνεται Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα ΑΕΙ ανά επιστημονικό πεδίο. Η ΕΒΕ θα προκύπτει από τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων σε καθένα από τα τέσσερα επιστημονικά πεδία. Κατόπιν κάθε Τμήμα ΑΕΙ θα μπορεί να προσαρμόζει τον μέσο όρο μειώνοντας τον κατά 0,8 ή αυξάνοντας τον στο 1,2.

Δηλαδή, εάν ο μέσος όρος των επιδόσεων στο 1ο επιστημονικό πεδίο είναι 10, τότε τας Τμήματα που είναι ενταγμένα σε αυτό το πεδίο (φιλολογίες,  νομικές κλπ.) θα μπορούν να ορίσουν την ΕΒΕ από 8 έως 12.

Επίσης, ΕΒΕ ορίζεται και τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες. Γι’ αυτήν το εύρος μπορεί να κυμανθεί από 0,7 έως 1,10.

Και τις δύο ΕΒΕ ο συντελεστής μπορεί να οριστεί αριθμός με έως δύο δεκαδικά ψηφία, ο οποίος βρίσκεται εντός του ανωτέρω διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής.

Ενδεικτικά, με βάση την επεξεργασία των στοιχείων των πανελλαδικών εξετάσεων του 2020 που έκανε για την «Καθημερινή» ο μαθηματικός-αναλυτής κ. Στράτος Στρατηγάκης, οι ΕΒΕ ανά επιστημονικό πεδίο θα διαμορφωνόταν ως εξής:

–      Στο 1ο επιστημονικό πεδίο, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών ο μέσος όρος των επιδόσεων ήταν 11,1, άρα η ΕΒΕ θα μπορούσε να οριστεί από 8,88 έως 13,32.

–      Στο 2ο επιστημονικό πεδίο, θετικών και τεχνολογικών επιστημών, ο μέσος όρος των επιδόσεων των υποψηφίων ήταν 11,44 και άρα το εύρος της ΕΒΕ θα ήταν από 9,15 έως 13,72,

–      Στο 3 επιστημονικό πεδίο, των σχολών υγείας, ο μέσος όρος ήταν 11,56 και το εύρος θα ήταν 9,25 έως 13,87

–      Στο 4ο επιστημονικό πεδίο, οικονομίας και πληροφορικής, ο μέσος όρος ήταν 9,81 και το εύρος από 7,85 έως 11,77.

Η ΕΒΕ θα ισχύσει από την φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Ο συντελεστής αυτός μπορεί να αλλάζει κάθε χρόνο με απόφαση του τμήματος μέχρι 31 Αυγούστου και να ισχύσει από το επόμενο έτος.

Ο πρόσφατα ψηφισθείς Ν 4777/2021 θέσπισε την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ):

  1. για τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών,
  2. για τη θωράκιση του κύρους των Πανεπιστημιακών σπουδών,
  3. για την ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και της δυνατότητας κάθε τμήματος να διαμορφώσει την ιδιαίτερη ακαδημαϊκή τους φυσιογνωμία, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται αποφασιστικός ρόλος των ΑΕΙ στην εισαγωγή των φοιτητών,
  4. για την ορθολογικότερη κατανομή και χρήση των πόρων του κάθε ΑΕΙ.

Παράλληλα, δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση με τα κριτήρια βάσει των οποίων ένα συμβατικό σχολείο μπορεί να μετατραπεί από το επόμενο σχολικό έτος σε Πρότυπο ή Πειραματικό.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News