Πάρος: αναβαθμίζεται σχολείο στη Μάρπησσα

Δύο σημαντικά έργα ενίσχυσης και αναβάθμισης των σχολικών υποδομών στα νησιά της Πάρου και της Καλύμνου, εντάσσονται, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020». Πρόκειται για τα έργα «Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου  - Μάρπησσας Πάρου»  με συνολικό προϋπολογισμό 1.540.000,00 € και «Επέκταση 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου» με προϋπολογισμό 1.250.000, 00 €.

Ξεκινώντας από την … Πάρο, το έργο αφορά στην αναβάθμιση του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο Αρχιλόχου Μάρπησσας Πάρου, δυναμικότητας 150 μαθητών καθώς και στην κατασκευή ( ως συνεχιζόμενο έργο από το προηγούμενο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ) αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων.Πιο συγκεκριμένα, το έργο της Αναβάθμισης του Δημοτικού Σχολείου αφορά στην αποπεράτωση του ημιτελούς τμήματος επιφάνειας 255 τ.μ. του σχολικού κτιρίου συνολικής επιφάνειας 1.075,78 τ.μ., ώστε να δημιουργηθούν δύο νέες αίθουσες διδασκαλίας και βιβλιοθήκης – αναγνωστηρίου και εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο υφιστάμενο τμήμα για να μεγαλώσει μια αίθουσα διδασκαλίας και να τροποποιηθεί η διαρρύθμιση των αποθηκών. Το δεύτερο υποέργο αφορά στην κατασκευή σχολικής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων συνολικής επιφάνειας 1.165,90 τ.μ., η οποία περιλαμβάνει αγωνιστικό χώρο καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, με ξύλινο δάπεδο αγωνιστικών προδιαγραφών και κερκίδες. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2017.

Επαρχος

Ο Έπαρχος Πάρου κ. Κώστας Μπιζάς δήλωσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την σχολική κοινότητα του νησιού της Πάρου και ιδιαίτερα για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου – Μάρπησσας. Η κατασκευή των παραπάνω αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο μαζί με την ολοκλήρωση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στον ίδιο χώρο, θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της Πάρου.

Για τον παραπάνω λόγω ο Έπαρχος Πάρου εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκο για την απόφαση ένταξης του σχετικού έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», στην Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Πάρου για την ωρίμανση του σχετικού φακέλου και την κατάθεση του στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και στα Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την θετική αξιολόγηση του παραπάνω έργου. Ο κ. Μπιζάς τόνισε πως «όταν υπάρχει σχεδιασμός και συνεργασία ανάμεσα στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα προς όφελος της τοπικής μας κοινωνίας και των κατοίκων των νησιών μας».

Κάλυμνος

Το δεύτερο έργο αφορά το 1ο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου, που προέρχεται από την συνένωση του 1ου και του 4ου Δημοτικού Σχολείου, που βρίσκονται σε διαφορετικά οικόπεδα, δυναμικότητας 200 μαθητών. Το έργο προβλέπει την κατεδάφιση, λόγω παλαιότητας, του υφιστάμενου κτίσματος του πρώην 4ου Δημοτικού Σχολείου και την ανέγερση νέου κτιρίου, που θα περιλαμβάνει 4 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, αίθουσα σίτισης και θεατρικής αγωγής, γραφεία δασκάλων, βιβλιοθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2018.  Και τα δύο έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Με πληροφορίες από τον parianosdromos.blogspot.gr

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News