ΠΝΑΙ: 2 εκατ, ευρώ επιπλέον για βρεφονηπιακούς σταθμούς

Στο ύψος των 5 εκατ. ευρώ, προσαυξημένη κατά 2 εκατ. ευρώ, ανέρχεται  η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που αφορά στην δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας και συγκεκριμένα, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Η αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της δράσης «Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας» αποφασίστηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Νοτίου Αιγαίου», όπου εγκρίθηκε ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας.

Κατόπιν της αύξησης των διαθέσιμων πόρων, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει νέα πρόσκληση, για την υποβολή προτάσεων ένταξης έργων, τροποποιημένη ως προς τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και την ημερομηνία λήξης, με την οποία δίνεται παράταση στους δυνητικούς δικαιούχους μέχρι και τις 07/11/2016 (αντί της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας στις 31/10/2016).

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης απευθύνει πρόσκληση με τίτλο  «Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας», για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η πρόσκληση απευθύνεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στους Δήμους Άνδρου, Θήρας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω, Λέρου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Ρόδου, Σύρου – Ερμούπολης και Τήνου, ως δυνητικοί δικαιούχοι.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν:

-Κατασκευή και εξοπλισμό υποδομών φροντίδας παιδιών, όπως παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί.

-Επέκταση / αναβάθμιση υφιστάμενων δομών φροντίδας παιδιών.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων παρατείνεται έως τις 07/11/2016.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.pepna.gr.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Αγγελική Παλαιολόγου, τηλ. 22813 60819, e-mail : agelpale@mou.gr και στην κα Κάντια Πρίντεζη, τηλ. 22813 60826, e-mail: kprintezi@mou.gr

Δελτίο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News