Πρόσκληση μαθητών για το κοινωνικό φροντιστήριο

Για πρώτη χρονιά εφέτος ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα λειτουργήσει Κοινωνικό Φροντιστήριο για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εθελοντές εκπαιδευτικοί θα παρέχουν υποστήριξη στα φιλολογικά μαθήματα, στα μαθηματικά, την φυσική και τη χημεία. Τα μαθήματα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου θα γίνονται στο Φιλώτι. Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών  των μαθητών του Δήμου μας, ώστε να καταστεί εφικτή με αξιοπρεπείς όρους η ισότητα στην πρόοδο και την παρεχόμενη παιδεία.

Καλούνται οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο υπό σύσταση Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου, να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, η οποία θα κατατίθεται στο ΕΠΑΛ Νάξου στο Φιλώτι (υπεύθυνος κ. Δημήτρης Αδαλής), είτε ηλεκτρονικά στα e-mail: dimadalis@gmail.com & pressnaxoy@gmail.com.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 22850-32289.

Ακολουθεί η σχετική δήλωση 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

                                                                                ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2015-2016

                                                                        ΠΡΟΣ : Υπεύθυνο Κοινωνικού Φροντιστηρίου

 

ΟΝ/ΜΟ ΓΟΝΕΑ /ΚΗΔΕΜΟΝΑ                ....................................................................................

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                                       ....................................................................................

ΤΗΛ (σταθερό & κινητό)                          ....................................................................................

e-mail                                                               ....................................................................................

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                     ....................................................................................

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ                               ....................................................................................

ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΗ                                     ....................................................................................

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                  ....................................................................................

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΤΑΞΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο παιδί

 

 

 

 

2ο παιδί

 

 

 

 

3ο παιδί

 

 

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη:

  1. Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία που συμπλήρωσα είναι ακριβή και αληθή και ότι θα προσκομίσω τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητηθούν.

 

Νάξος, …./    /2015

 Ο/Η ΓΟΝΕΑΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News