Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας: Οι εγγραφές συνεχίζονται

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει αύριο…. Και μαζί με τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας έχουμε το Σχολείο «Δεύτερης Ευκαιρίας» που συνεχίζει τις εγγραφές του. Μιλάμε ουσιαστικά για το Γυμνάσιο Ενηλίκων σε Σύρο – Νάξο και Σαντορίνη. Και όπως σημειώνεται στην σχετική ενημέρωση «Για το τμήμα της Νάξου, από τις 11 έως 30 Σεπτέμβρη, μπορείτε να απευθύνεστε τις μέρες Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή κατά τις ώρες από 10:00 το πρωί έως 12:00 το μεσημέρι στο Δήμο Νάξου, γραφείο Κοινότητας και τις ημέρες Τρίτη & Πέμπτη, από τις 10:30 το πρωί έως τις 12:30 το μεσημέρι, στα γραφεία της δημοτικής ενότητας Δρυμαλίας στο Χαλκί. Υπεύθυνη εκπαίδευσης: Τζένη Μαράκη. Πληροφορίες: 2281087660»

Το σχολείο

Τι είναι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας; Είναι ένα καινοτόμο δημόσιο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το πρόγραμμα σπουδών διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.  Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 2 εκπαιδευτικά έτη. Μετά την επιτυχή φοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου. Τα Σ.Δ.Ε. στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 2525/97 στο πλαίσιο που έχουν προδιαγράψει οι διακηρυγμένες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχοι

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που προτάθηκε στο πλαίσιο της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού.  Οι στόχοι των Σ.Δ.Ε. είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και, τέλος, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Ομάδα – Στόχος

Πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα των Σ.Δ.Ε. συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Επιπρόσθετα στοιχεία

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες, συγκεκριμένα δύο εκπαιδευτικά έτη. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 25ωρo και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τα ΣΔΕ που λειτουργούν σε σωφρονιστικά καταστήματα έχουν πρωινό ωράριο.

Διδάσκονται: Ελληνική Γλώσσα / Μαθηματικά / Αγγλική Γλώσσα / Πληροφορική / Κοινωνική Εκπαίδευση / Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Φυσικές Επιστήμες / Πολιτισμική – Αισθητική αγωγή και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν ένα Σύμβουλο Σταδιοδρομίας και έναν Σύμβουλο Ψυχολόγο σε κάθε σχολείο, αποτελούν μία από τις καινοτομίες αυτών των σχολείων.

Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων. Η απόκτηση γενικών γνώσεων, η χρήση των νέων τεχνολογιών, η εκμάθηση ξένης γλώσσας και η συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού βελτιώνουν σημαντικά τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.