Στο σχολικό πρόγραμμα τα μαθήματα κολύμβησης

Ε ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Και είναι απορίας άξιον γιατί δεν είχε μπει στα μαθήματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και μην πει κανείς ότι αυτό είναι αυτονόητο γιατί είμαστε κάτοικοι μίας χώρας που έχει πολύ …νερό και από μικροί μαθαίνουμε μπάνιο. Οι περισσότεροι ακόμη κι εάν γνωρίζουμε, ουσιαστικά δεν ξέρουμε όλα τα μυστικά της κολύμβησης με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να πνίγονται δεκάδες άνθρωποι, έστω κι εάν οι περισσότεροι είναι στην 3η ηλικία. Και με καθυστέρηση δεκαετιών έρχεται τώρα το Υπουργείο Παιδείας να εντάξει στο πρόγραμμα μάθησης για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τα μαθήματα κολύμβησης. Και τα οποία θα είναι υποχρεωτικά στα δημοτικά σχολεία που βρίσκονται σε απόσταση έως και 25 χλμ από κολυμβητήρια.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου, η κολύμβηση θα διδαχθεί υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα σε όλους τους μαθητές της Γ' τάξης και της Δ' τάξης σε ειδικές περιπτώσεις. Ο αριθμός των μαθημάτων θα υπολογίζεται στα 10 με 12 εντός της σχολικής χρονιάς και  τα μαθήματα θα ολοκληρώνονται σε ένα τρίμηνο εκτός και αν υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις π.χ. λόγω καιρικών συνθηκών, όπου και θα δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσής τους σε περισσότερα από ένα τρίμηνα.   Τα μαθήματα θα διαρκούν ένα συνεχόμενο διδακτικό δίωρο, το οποίο θα περιλαμβάνει και τη μεταφορά των μαθητών από και προς το χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων. Σε κάθε εκπαιδευτικό δίωρο θα συμμετέχει ένα τμήμα της σχολικής μονάδας που θα συνοδεύεται από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής του τμήματος.

Θέσεις …εργασίας

Για την υλοποίηση του μαθήματος, υπεύθυνοι για τη διδασκαλία της κολύμβησης θα είναι τρεις μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή/και αδιόριστοι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα στην κολύμβηση, προκειμένου να τηρηθεί η αναλογία 10:1 μαθητών/τριών ανά καθηγητή/προπονητή. Ακόμα, ο συνοδός εκπαιδευτικός θα είναι παρών επιβλέποντας τα μαθήματα κολύμβησης και μαζί με τους διδάσκοντες καθηγητές-πτυχιούχους ΦΑ θα έχουν την εποπτεία των μαθητών/τριών στα αποδυτήρια των κολυμβητηρίων πριν και μετά το μάθημα.    Όπως αναφέρει το υπουργείο, σκοπός είναι η απόκτηση της κολυμβητικής παιδείας και συγκεκριμένα: «η απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, ο χειρισμός έκτακτων καταστάσεων γύρω και μέσα στο υδάτινο περιβάλλον, η αποφυγή του πνιγμού, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης μέσα στο νερό, η εξάσκηση των βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων, η εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο μέσα από το παιχνίδι και τη ψυχαγωγία, η ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικότητας συμβάλλοντας έτσι στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μαθητών».

Και όπως σημειώνεται, οι σχολικές μονάδες θα ενημερωθούν για τα κολυμβητήρια στα οποία θα υλοποιηθεί το μάθημα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ έως τις 7 Σεπτεμβρίου οι διευθυντές των σχολικών μονάδων θα πρέπει να δηλώσουν στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής της οικείας Διεύθυνσης το τρίμηνο στο οποίο θα διδαχθεί το αντικείμενο της κολύμβησης, την ήμερα, το διδακτικό δίωρο και το κολυμβητήριο που επιθυμούν.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News