Τραγέλαφος: Μέσα στον καύσωνα δίνουν το επίδομα ...θέρμανσης

Eν μέσω καύσωνα θα δοθεί το επίδομα θέρμανσης στους δικαιούχους. Η πληρωμή θα αφορά όσους δικαιούχους υπέβαλαν αιτήσεις από την 1/1/2017 έως και τη 31/5/2017 και θα εισπράξουν τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης ανάλογα με τα λίτρα του πετρελαίου που έχουν προμηθευτεί, αλλά και δικαιούνται.

Παράλληλα θα καλυφθούν όλες οι αγορές δικαιούχων ώς την ημέρα λήξης της διάθεσης, δηλαδή τις 30 Απριλίου 2017.

H Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην επαπειλούμενη μείωση του κονδυλιού για το επίδομα θέρμανσης επισημαίνοντας τις κοινωνικές, οικονομικές και οικολογικές συνέπειες από την αδυναμία των νοικοκυριών να αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης. «Η ανεξέλεγκτη υλοτόμηση, η καύση υλικών επικίνδυνων για την υγεία και τη ζωή των καταναλωτών και των πολιτών και τέλος οι επιπτώσεις στην υγεία από την έλλειψη θέρμανσης είναι μερικές από τις πλέον επιβεβαιωμένες συνέπειες. Αυτές οι συνέπειες θα ενταθούν ακόμη περισσότερο με τη νέα μείωση του επιδόματος», αναφέρει η ΟΒΕ.