Ανδρος: Άδεια εγκατάστασης έλαβε εταιρεία για αιολικό πάρκο

Άδεια εγκατάστασης έλαβε η εταιρεία GREEK WINDPOWER από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά σε αιολικό σταθμό, ισχύος 15 MW, στη θέση “Φραγκάκι”, Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/27164/1014/12.03.2020, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.3468/2006 (Α΄129), όπως ισχύει, και της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310/18.06.2007 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄1153), χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «GREEK WINDPOWER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «GREEK WINDPOWER Α.Ε.»,, όπως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, άδειας εγκατάστασης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) (αρ. μητρώου σταθμού 20070330005), ισχύος 15MW, στη θέση «Φραγκάκι», Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και έργων σύνδεσης του αιολικού σταθμού που περιλαμβάνουν την επέκταση του υφιστάμενου υποσταθμού 150/20kV «ΑΝΔΡΟΣ». Η διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας ορίζεται σε δύο (2) έτη και μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ. 8 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.  

Και με την κίνηση αυτή ουσιαστικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος γράφει στα ... παλαιότερα των παπουτσιών του το αίτημα των νησιωτών για “πάγωμα” των αδειών έως την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας... 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News