Ανδρος: Εγκαταστάθηκε ο πρώτος Οργανισμός Επιστασίας Γης στην Ελλάδα

Συστάθηκε στην Άνδρο ο πρώτος Οργανισμός Επιστασίας Γης στην Ελλάδα. Ο Οργανισμός αποτελεί μια συνεργασία του Πράσινου Ταμείου, του Δήμου Άνδρου και της ΚοινΣΕπ «Αγρότες του Αιγαίου». Στόχος να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη στα νησιά του Αιγαίου, και ξεκινά με εφαλτήριο το νησί της Άνδρου.

Ο Οργανισμός συνδέει όλους τους φορείς του έργου LIFE TERRACESCAPE και ξεκινά την συμμετοχικής επιστασίας της στην Άνδρο με στόχο να προχωρήσει και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Θα δραστηριοποιηθεί στην προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από την παραγωγή αγροτικών προϊόντων στις εγκαταλειμμένες αναβαθμίδες (αιμασιές) στο Αιγαίο συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Η Συμμετοχική Επιστασία Γης (Land Stewardship)  απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και χρήστες γης (αγρότες, κτηνοτρόφους, κ.λπ.), οι οποίοι παραχωρούν τη γη τους σε οργανισμούς σχετικούς με τη διαχείριση της.

Σήμερα, η επιστασία της γης χρησιμοποιείται στις περισσότερες ηπείρους του κόσμου ως εργαλείο διαχείρισης και διατήρησης της φύσης και της βιοποικιλότητας. Μέσω του έργου LIFE TERRACESCAPE, η επιστασία της γης θα εφαρμοσθεί ως στρατηγική μέθοδος που παράγει τη συνεργασία των τοπικών φορέων και των καλλιεργητών γης, με σκοπό την αγροτική παραγωγή και τη διατήρηση της φύσης και του τοπίου της Άνδρου.

Συνδυάζει την εθελοντική συνεργασία μικρο-ιδιοκτητών γης, αγροτών, τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικών φορέων, καθώς και τοπικών επιχειρήσεων, για την εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών καλλιέργειας και προστασίας του αγροτικού τοπίου, με σύγχρονες, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμες πρακτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Οργανισμό, τη λειτουργία του, καθώς και για δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  http://landstewardship.gr/

Το LIFE TERRACESCAPE

Το έργο LIFE TERRACESCAPE αφορά στη λειτουργική αποκατάσταση των αναβαθμίδων, μέσω της επανακαλλιέργειάς τους μετά από πολλά έτη εγκατάλειψης στον νησιωτικό χώρο του Αιγαίου. Άμεσος στόχος του έργου είναι η επίδειξη των ωφελειών που θα προκύψουν τοπικά από μια τέτοια δράση και η επιτόπια πολλαπλασιαστική της εφαρμογή. Απώτερος στόχος, η δημιουργία προσαρμοσμένων πράσινων υποδομών, ως ανασχετικό στοιχείο στις  επιπτώσεις  της  κλιματικής αλλαγής. Η όλη δράση λαμβάνει χώρα στο νησί της Άνδρου, με στόχο να επεκταθεί σε άλλα νησιά του Αιγαίου και της Μεσογείου.

Το έργο, με τον πλήρη τίτλο «Μετατροπή των εγκαταλελειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (LIFE16 CCA/GR/000050», υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατά την περίοδο 2017-2021, σε συνεργασία με τον Δήμο Άνδρου, το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με την οικονομική υποστήριξη του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ιστοσελίδα έργουwww.lifeterracescape.aegean.gr  

Σελίδα Facebook: https://www.facebook.com/LifeTERRACESCAPE/ 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News