Ανδρος: Γνωρίστε τις περιοχές Natura 2000

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων στα πλαίσια του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2019”, οργανώνει ημερίδα στην Άνδρο με θέμα: “Γνωριμία με τις Περιοχές Natura 2000 της Άνδρου: Αειφορική Διαχείριση, Προκλήσεις, Βιώσιμες Λύσεις”.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:00 έως 21:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άνδρου. Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί ο φορέας, το αντικείμενο της δράσης του, η σημασία των προστατευόμενων περιοχών του νησιού, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και θα αναζητηθούν λύσεις σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς και τις τοπικές και εθνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Άνδρο.

Αξιόλογοι ομιλητές – εισηγητές θα απευθύνουν ομιλίες σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές, την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στο νησί και γενικότερα στις Κυκλάδες.

Να σημειώσουμε ότι στην Ανδρο οι περιοχές που έχουν ενταχθεί στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 είναι οι εξής: 

1.Η κοιλάδα Ευρουσών – Αποικιών – Στενιών
2.Ο όρμος Βιταλίου και τον κεντρικό ορεινό όγκο
3.Η κοιλάδα Βουρκωτής – Άχλας
4.Η κοιλάδα Αμμόλοχου – Βαριδίου – Ζόρκου
5.Η Μονή – Όρμο Μονής
6.Η κοιλάδα Βουνίου Διποταμάτων