Απαγόρευση ναι, αλλά το κυνήγι …κυνήγι

Από τις 11 Ιανουαρίου και με τα καιρικά φαινόμενα σε έξαρση έχει αποφασιστεί η καθολική απαγόρευση θήρας. Και όταν λέμε …καθολική εννοούμε σε όλη την Ελλάδα. Εκτός κι εάν τα νέα έρχονται με καθυστέρηση σε μερικές περιοχές της Ελλάδας. Μάλιστα υπάρχει και η σχετική υπουργική απόφαση από τον αναπληρωτή υπουργό Σωκράτη Φάμελο που αναφέρεται στην συγκεκριμένη απαγόρευση. Όμως, κάποιοι δεν το… άκουσαν ή δεν το έμαθαν. Αποτέλεσμα; Κάποιοι να συνεχίσουν να πυροβολούν ότι πετάει. Κι έτσι χθες είχαμε τη καταγγελία από το Σύλλογο Προστασίας Αγριας Ζωής Νάξου για τον τραυματισμό ξεφτεριού (Falco subbuteo) στην ευρύτερη περιοχή του Φιλωτίου. Παρατίθενται φωτογραφίες του πτηνού και σημειώνεται ότι «Το πτηνό θα σταλεί άμεσα στο "αλκυόνη wildlife hospital " και ελπίζουμε να θεραπευτεί. Να ευχαριστήσουμε το Νίκο Προμπονά που μας ειδοποίησε άμεσα...»

Απελευθέρωση

Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Σύλλογος συνεχίζει να …εφοδιάζει το περιβάλλον του νησιού με πτηνά τα οποία έχουν επουλώσει τις πληγές τους. Πρόσφατα (12/01) απελευθερώθηκαν στην Αλυκή δύο γερακίνες… Τα δύο αρπακτικά πτηνά είχαν δεχθεί σκάγια και βρέθηκαν τραυματισμένα στη Χώρα και στο Δαμαριώνα αντίστοιχα. Νοσηλεύτηκαν στο "Αλκυονη wildlife hospital" στην Πάρο και θεραπεύτηκαν πλήρως, με αποτέλεσμα σήμερα να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Αξιοσημείωτο είναι ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο έχουν εντοπιστεί μία ντουζίνα γεράκια, αλλά μόνο τρία επέζησαν, τα δύο απελευθερώθηκαν ενώ το τρίτο έχει μείνει τυφλό και θα παραμείνει στο νοσοκομείο πτηνών της Πάρου.

Επίσημη ανακοίνωση

Και παραθέτουμε την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την απαγόρευση θήρας σε όλη τη χώρα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Κι αυτή αναφέρει ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε σήμερα (σ.σ. 11/01) απόφαση απαγόρευσης της θήρας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, με ισχύ από  11 Ιανουαρίου 2017 έως και 18 Ιανουαρίου 2017, η οποία  θα δημοσιευθεί άμεσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παράλληλα, από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ (Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας) εκδόθηκε εγκύκλιος προς τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία για άμεση έκδοση τοπικών απαγορευτικών διατάξεων.

Σχετ. 1.Οι διατάξεις του Ν.Δ 86/69 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 261) του Ν.Δ 996/71 άρθρο 11) του ν.177/75 (άρθρα 7 και 8) και του ν.2637/98 .

         2.  Η αριθμ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινή  απόφαση  Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5 και 11), όπως αυτή τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει

         3.  Τις Δ.Α.Δ μερικής  ή ολικής απαγόρευσης θήρας λόγω πυρκαγιών, χιονόπτωσης ή ολικού παγετού στις διάφορες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας  που εκδόθηκαν ή εκδίδονται από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

         4. Την  αριθ. 143543/2140/2016 ( ΦΕΚ 2536/τβ/2016)  Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας « Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2016- 2017» .

         5. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας όλων των ειδών της άγριας πανίδας, θηρεύσιμων και μη, στην Ελληνική Επικράτεια, λόγω των συνεχιζόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης, ολικός παγετός, μείωση έκτασης ενδιαιτημάτων λόγω χιονοκάλυψης κλπ) που επικρατούν σε όλη τη Χώρα και επηρεάζουν τη δυνατότητα διαβίωσης των ειδών, ιδίως δε των θηρεύσιμων.

          Συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και λαμβάνοντας υπόψη την έκτακτη ανάγκη προστασίας των θηρεύσιμων ειδών,  λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε όλη την επικράτεια, παρακαλούμε για την πλήρη απαγόρευση της θήρας όλων των ειδών που προβλέπονται στην αριθμ 143543/2140/2016 ( ΦΕΚ 2536/τβ/2016)  απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας « Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2016- 2017» και σε εφαρμογή των εκδοθέντων από τις Δασικές Υπηρεσίες σχετικών απαγορευτικών διατάξεων θήρας, μέχρι και  την 18η Ιανουαρίου 2017.

          Οι τοπικές απαγορευτικές διατάξεις θήρας  που εκδόθηκαν  από τις Δ/νσεις Δασών των Νομών  και τα Δασαρχεία, λόγω των καιρικών φαινομένων που επικρατούν στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τα άρθρα 258 παρ.3 του Δασικού Κώδικα καθώς και την αριθμ. 414985/29-11-2-1985 ΚΥΑ (757/Β΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν και εφαρμόζονται μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου.

          Δασικές Υπηρεσίες που δεν έχουν εκδώσει μέχρι σήμερα Απαγορευτικές Διατάξεις Θήρας για την περιοχή αρμοδιότητας τους,  θα πρέπει να αξιολογήσουν τις κρατούσες καιρικές συνθήκες και να προβούν άμεσα στην έκδοση των προβλεπόμενων πράξεων (ΔΑΔ) με διάρκεια ισχύος μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κυνηγετικής περιόδου.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News