Ελλάδα: Επέκταση επιβολής του τέλους σε όλες τις πλαστικές σακούλες

Την επέκταση της επιβολής περιβαλλοντικού τέλους για όλες τις πλαστικές σακούλες προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αναμένεται να δοθεί σήμερα σε δημόσια διαβούλευση και αφορά τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Σήμερα ενώ έχει επιβληθεί αντισταθμιστικό τέλος μόνο για τις λεπτές πλαστικές σακούλες με πάχος τοιχώματος 15-50 μικρών, αυξήθηκε κατακόρυφα η χρήση της πιο χοντρής πλαστικής σακούλας, την οποία οι καταναλωτές πληρώνουν στα καταστήματα λιανικής πώλησης, χωρίς η χρέωση αυτή να αποτελεί περιβαλλοντικό τέλος. Το αντίτιμο που πληρώνουν οι καταναλωτές στα super market που κατά κόρον εφαρμόζουν αυτή την τακτική, καρπώνονται οι έμποροι καθώς οι σακούλες αυτές είναι πιο χοντρές.

Στο πλαίσιο αυτό και για να σταματήσει η απώλεια εσόδων που μπορούν να χρηματοδοτήσουν δράσεις για την ανακύκλωση και το περιβάλλον, το υπουργείο επεκτείνει το περιβαλλοντικό τέλος σε όλες τις πλαστικές σακούλες ανεξάρτητα από το πάχος τους. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι βιοαποδομήσιμες.

Μέχρι σήμερα από την χρήση του μέτρου για την πλαστική σακούλα έχουν εισπραχθεί για τα έτη 2018 - 2019 18,5 εκ. ευρώ πόροι οι οποίοι όμως παραμένουν «κλειδωμένοι» σε λογαριασμό του ΥΠΕΝ καθώς δεν έχει καταρτιστεί ακόμη πρόγραμμα ανταποδοτικότητας που να περιγράφει πώς τα χρήματα αυτά μπορούν να επιστρέψουν στους πολίτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τέλος της πλαστικής σακούλας ξεκίνησε με 0,03 λεπτά το 2018 και πέρσι ανέβηκε στα 0,07 λεπτά.

Χθες παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε και σειρά ενεργειών που αφορούν την διαλογή στην πηγή και την διαχείριση των αποβλήτων. Ένα από τα νέα μέτρα, είναι η υποχρέωση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να διαθέτουν καφέ κάδο για τα οργανικά σκουπίδια (τρόφιμα), εκεί που υπάρχει σχετική υποδομή.

Το νομοσχέδιο επιχειρεί ταυτόχρονα, να βάλλει τέλος και στην άναρχη διαχείριση των υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων, θέτοντας ως προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής άδειας τη σύναψη συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για την αποκομιδή των μπάζων.

Για τις περιοχές που δεν υπάρχει εγκεκριμένο σύστημα, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή των ΑΕΚΚ για τη διασφάλιση της διαχείρισης των παραγόμενων υλικών.

Για τα επικίνδυνα απόβλητα (αμίαντος), προβλέπεται ότι οι ιδιοκτήτες έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά τους και να εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σχετική άδεια. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του υπόχρεου με την απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η αρμόδια υπηρεσία, ύστερα από σχετική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, προβαίνει σε συλλογή και απομάκρυνση των επικίνδυνων αποβλήτων και καταλογίζει τη σχετική δαπάνη στον ιδιοκτήτη και στον επικαρπωτή του ακινήτου.

Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα newmoney.gr