ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου: Δημοπρατείται από την ΠΝΑΙ η Διαχείριση Αποβλήτων Μήλου

"Εγκρίθηκε χθές απο την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας η δημοπράτηση του ΧΥΤΥ και της Μονάδας Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων στη Μήλο. Ολοι οι μικροί Παράδεισοι του Αιγαίου αξίζουν περιβαλλοντικής αναβάθμισης. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο έργο που η νέα εταιρεία της αυτοδιοίκησης, ο "ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου α.ε." έχει να υλοποιήσει. Σε όλα τα νησιά μας. Με την συνεργασία των Δήμων των νησιών μας και της Περιφέρειας, προχωράμε. Το έργο της Μήλου, ενταγμένο στο πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΕΣΠΑ 2014-2020, έρχεται να δώσει στο νησί την περιβαλλοντική διάσταση στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων που του λείπει. Κάθε μέρα ένα έργο, Κάθε μέρα ένα βήμα, Κάθε μέρα ένα άλμα, Μακριά απο την μιζέρια",  Η αναφορά του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου με αφορμή την δημοπράτηση του έργου της Μήλου... 

Ακολουθεί το σχετικό δελτίο ενημέρωσης

Η  κατασκευή ΧΥΤΥ  και Μονάδας  Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων στη Μήλο, στο πλαίσιο της  Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Δήμου Μήλου, είναι το πρώτο υποέργο το οποίο δημοπρατεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε., σύμφωνα με απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της ΠΝΑΙ, που συνεδρίασε την Τρίτη, με τηλεδιάσκεψη, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου.

Το υπό δημοπράτηση υποέργο που θα συμβάλει στο να αποκτήσει η Μήλος σύγχρονες υποδομές ασφαλούς υγειονομικής διάθεσης των αποβλήτων, είναι  συνολικού προϋπολογισμού 3.689.803,25 € πλέον Φ.Π.Α και αφορά στην κατασκευή:

# Χώρου Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.) χωρητικότητας τουλάχιστον 100.380 κ.μ. και διάρκειας ζωής τουλάχιστον 20 ετών, για τις ανάγκες της τελικής διάθεσης των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων/υπολειμμάτων του Δήμου Μήλου.   

# Μονάδας κομποστοποίησηςπροδιαλεγμένου οργανικού υλικού, δυναμικότητας 300tn/έτος.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε μια έκταση 64.768 τ.μ., η οποία βρίσκεται στη θέση Άγιοι Θεόδωροι – Μπραντόνι» του Δήμου Μήλου. Η  διάρκεια κατασκευής του,  συμπεριλαμβανομένη της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου, ανέρχεται σε δεκαεννέα (19) μήνες, ενώ στο υπό δημοπράτηση έργο συμπεριλαμβάνεται και 3ετής λειτουργία του, με δικαίωμα προαίρεσης για  επιπλέον 3 έτη.

Η ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και αγαστής συνεργασίας μεταξύ του νεοσύστατου ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε και του Δήμου Μήλου τους τελευταίους 4 μήνες αποδεικνύοντας πως ο φορέας δημιουργήθηκε για να φέρει μια νέα αντίληψη και να εγκαινιάσει μια νέα εποχή στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων στα νησιά και να επιλύσει οριστικά ένα κρίσιμο και χρονίζον πρόβλημα.

Το έργο είναι απαραίτητο, διότι θα συμβάλει προκειμένου στον Δήμο Μήλου να κατασκευαστούν οι απαραίτητες υποδομές ασφαλούς υγειονομικής διάθεσης των αποβλήτων (υπολειμμάτων) - με πρόβλεψη να καλύψει τον μόνιμο αλλά και τον εποχικό πληθυσμό της Μήλου - καθώς και στη συμμόρφωση του Δήμου με τις απαιτήσεις και τους στόχους της κείμενης ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας

Τα οφέλη του έργου είναι:

• η εξασφάλιση υποδομών ασφαλούς και υγειονομικής διάθεσης στο νησί της Μήλου

• η μείωση των αποβλήτων του Δήμου Μήλου που θα πρέπει να οδηγηθούν προς ταφή λόγω της εφαρμογής των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων, της οικιακής κομποστοποίησης

• η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου προς τους πολίτες,  λόγω της εφαρμογής των προτεινόμενων δράσεων.

Η Πράξη «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Μήλου» είναι ενταγμένη και χρηματοδοτείται από  τοΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η επιλέξιμη  δημόσια δαπάνη της πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 4.822.017,47 €.

Στο πλαίσιο της πράξης ο Δήμος Μήλου θα δημοπρατήσει τα υποέργα που αφορούν την απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης,  την βελτίωση-διαπλάτυνση του υφιστάμενου χωματόδρομου, την προμήθεια κάδων και λοιπών μέσων συλλογής για την επίτευξη του στόχου χωριστής συλλογής των παραγόμενων βιοαποβλήτων μέσω δικτύου χωριστής συλλογής και την διεξαγωγή προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων και επιχειρήσεων του Δήμου  με στόχο την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους.  

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News