ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου: Φιλί ζωής στον ΧΥΤΑ Πάρου

Πάρος - ΧΥΤΑ

Στην έγκριση υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας λειτουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Νήσου Πάρου για δέκα μήνες» χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, προχώρησε το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου.

Σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου του φορέα και Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, κ. Γιώργου Χατζημάρκου, «λόγω της ανάληψης της αρμοδιότητας εκ μέρους του Φορέα μας μόλις τον τελευταίο χρόνο ήταν αδύνατος ο προγραμματισμός της δημοπράτησης της εν λόγω σύμβασης εγκαίρως, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων που παραλήφθηκαν δεν ήταν λειτουργικά, παρουσίαζαν βλάβες για τις οποίες απαιτούνταν χρόνος να καταγραφούν και να προϋπολογιστούν εγκαίρως».

Όπως διευκρίνισε ο Περιφερειάρχης η σύμβαση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Πάρου λήγει άμεσα, «Ως εκ τούτου επαπειλείται η άμεση διακοπή της λειτουργίας κρίσιμων περιβαλλοντικά και υγειονομικά δομών, η οποία επιβάλλεται, για προφανείς λόγους δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα δημόσιας υγείας, να αποφευχθεί.

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας προϋποθέτει πάροδο τουλάχιστον οκταμήνου, χρονικό διάστημα ως προς το οποίο είναι αδύνατη η διακοπή λειτουργίας των επίμαχων εγκαταστάσεων. Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Πάρου είναι η μοναδική υποδομή η οποία μπορεί να δεχθεί προς υγειονομική ταφή τα δημοτικά απορρίμματα του Δήμου Πάρου και Δήμου Αντιπάρου.

Επιπλέον η λειτουργία του ΧΥΤΑ δεν μπορεί να διακοπεί δεδομένου ότι η αδιάλειπτη λειτουργία του επιβάλλεται κατά τρόπο επιτακτικό για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, ειδικά σε συνθήκες υγειονομικής κρίσεως. Σημειώνεται επιπλέον ότι δε νοείται η παύση της λειτουργίας των εν λόγω κρίσιμων υποδομών σε δύο από τους πιο κρίσιμους και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας όταν επίκειται η έναρξη της τουριστικής περιόδου».

Fast Truck διαδικασίες
Ως εκ τούτου, προτάθηκε και εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης «Παροχή υπηρεσίας λειτουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Νήσου Πάρου για 10 μήνες», ανέρχεται σε ποσό ίσο με 301.397,59 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% και αναμένεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους του φορέα.

Τονίζεται πως η παρούσα ανάθεση λαμβάνει χώρα με ρητό όρο να περατωθούν οι σχετικές συμβάσεις μόλις ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί με το αυτό αντικείμενο που έχουν ήδη δρομολογηθεί και αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια συνεδρίαση 

Με πληροφορίες από τη σελίδα "Φωνή της Πάρου" 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News