Κέα: Αδειοδότηση πήρε ο ΧΥΤΑ μέσω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Αδειοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο ΧΥΤΑ Κέας στη θέση Πάουρας του νησιού, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιάννη Φλεβάρη.

Φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο Δήμος Κέας και η επιφάνεια του χώρου των εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 40 στρέμματα περίπου. Ο σχεδιασμός του αφορά αποδοχή μη επικίνδυνων στερεών απόβλητων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο.

Ο ΧΥΤΑ της Κέας θα μπορεί να αποδέχεται προσωρινά εκτός του κυττάρου και αγροτικά απόβλητα. Ο όγκος του ΧΥΤΑ σύμφωνα με την άδεια είναι 75.000 mᶾ συμπεριλαμβανομένου του υλικού περιοδικής επικάλυψης. Η μέση ετήσια δυναμικότητα ανέρχεται σε 3.139 tn/y στερεών αποβλήτων. Η χρονική διάρκεια επαρκούς λειτουργίας του προβλέπεται για 20 τουλάχιστον έτη. Οι λοιπές εγκαταστάσεις υποδομής αναφέρονται στους όρους οργάνωσης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

Ο Δήμος Κέας ως φορέας λειτουργίας θα τηρεί τα έγγραφα ελέγχου και παρακολούθησης σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή. Η ισχύς της άδειας πέραν της πρόβλεψης λειτουργίας του ΧΥΤΑ επί εικοσαετία θα ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία της έκδοσής της, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία και την σχετική ΚΥΑ 50910/2003. Προηγήθηκε αυτοψία και οργανώθηκε ο φάκελος της αδειοδότησης από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος Κυκλάδων σε συνεργασία με τον Δήμο Κέας.

Η διαχείριση των απορριμμάτων, των αποβλήτων και κατ’ επέκτασιν η ύπαρξη ΧΥΤΑ στους νησιωτικούς μας Δήμους αποτελεί ζωτικής σημασίας ζήτημα που η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων και Δωδεκανήσου υποστηρίζει.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Φλεβάρης μετά την ολοκλήρωση της χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ επικοινώνησε με τον Έπαρχο Κέας – Κύθνου και

Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο σε θέματα Περιβάλλοντος, τον οποίο και ευχαρίστησε για την άριστη συνεργασία τους στις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Κυκλάδων.

Επίσης στις δηλώσεις του ο κ. Φλεβάρης, τόνισε ότι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος έθεσε την εύρυθμη λειτουργία των ΧΥΤΑ στους τακτικούς στόχους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Υπογράμμισε επίσης ότι η αδειοδότηση και η ανανέωση της άδειας λειτουργίας των ΧΥΤΑ αλλά παράλληλα και άλλα έργα όπως εγκαταστάσεις αφαλάτωσης αποτελούν προτεραιότητα για το Νότιο Αιγαίο.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News